Odborná konference k PLS už příští týden

Odborná konference k PLS už příští týden

Už jen pár dnů máte na přihlášení na odbornou konferenci Pracovně lékařská služba, pořádanou Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra.

Celodenní konference se koná ve středu 1. 11. 2017 v TOP HOTELu Praha. Díky nejvyšší akreditaci ČLK získá každý účastník, lékař, zdravotní sestra nebo jiný nelékařský zdravotnický pracovník, plných 6 bodů v programu celoživotního vzdělávání.

Konference je bez poplatků a je otevřená pro všechny lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnické pracovníky. Je rozdělena na dvě části: I. sekce pro lékaře, II. sekce pro sestry a další zdravotnické pracovníky.

Přihlásit se na konferenci je ještě možné! ZDE najdete jednoduchý formulář

Konference splňuje parametry dané legislativou v oblasti celoživotního vzdělávání, zejména zákonem č. 95/2004 Sb. a zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a současně Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory, v platném znění. Počet přednášek v odborném programu je stanoven na 17, což je celkem 9,5 vyučovacích hodin (á 45 minut/vyučovací hodina). V souladu se Stavovským předpisem č. 16, příloha č. 1, § 5, činí počet kreditů 6. Účastníci konference obdrží ihned po jejím skončení certifikáty. 
 
Odborným garantem konference je MUDr. Jana Malinová, MBA, primářka, Klinika pracovního a cestovního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 
Součástí konference je také vydání sborníku z konference, který bude vydán pod vlastním ISBN ZZMV.
 
Záštitu nad konferencí převzala Mgr. Monika Pálková, MPA, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení a MUDr. Jana Malinová, MBA, primářka Kliniky Pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Hlavním partnerem I. odborné konference ZZMV je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republikyPojišťovna 211, k dalším partnerům patří TOP HOTEL Praha, Zařízení služeb Ministerstva vnitra a další. Děkujeme.

Další informace získáte na milos.navratil@zzmv.cz nebo 730 546 895.

Jsme rádi, že Vám můžeme předložit kompletní program plný vynikajících přednášek od odborníků a kapacit ve svém oboru.

Časový harmonogram a program konference

* Program, harmonogram, konference se může změnit

Zahajovací blok (sál. č. 1., společně lékaři a sestry)

8:30 – 9.30 hod            příchod účastníků, registrace, prezence
 
9:30 hod                      Zahájení konference
                                      Mgr. Jan Louška
                                      ředitel ZZMV

9:35 hod                      Úvodní slovo náměstkyně ministra vnitra
                                     Mgr. Monika Pálková, MPA
                                     náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení,
                                     bezpečnostního výzkumu a projektového řízení

 

I. blokPrávní rámec Pracovně lékařské služby v České republice
 (sál. č. 1., společně lékaři a sestry)

 
9:45 hod                      Pracovně lékařská služba – úvod do problematiky
                                      MUDr. Květa Švábová
                                      Státní zdravotní ústav – Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
 
10:10 hod                    Legislativa v oblasti PLS – nová zákonná úprava
                                      MUDr. Anežka Sixtová
                                      Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 
10:35 hod                    Pracovně lékařská služba z pohledu pacienta
                                      JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
                                      D&D Health s. r. o.
 
11:00 – 11:15 hod         přestávka, cofee break – 1. sál

 

II. blok – Speciální lékařská a zdravotnická péče u vybraných bezpečnostních složek
  (sál. č. 1., společně lékaři a sestry)                 

11:15 hod                   Špecifická zdravotná starostlivosť poskytovaná policajtom, hasičom
                                     a záchranárom v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

                                      MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH
                                      ředitelka Odboru zdravotníctva, Mnisterstvo vnútra Slovenskej republiky
 
11:40 hod                    Infekce u migrantů
                                      MUDr. Zdeňka Jágrová
                                      ředitelka protiepidemickému odboru, HSHMP
 
12:05 hod                    Preventívna rehabilitácia, rekondičný pobyt a kúpeľná liečba poskytovaná policajtom, hasičom,
                                      záchranárom a výsluhovým dôchodcom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

                                      MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH
                                      ředitelka Odboru zdravotníctva, Mnisterstvo vnútra Slovenskej republiky
 
12:30 hod                    Mějte svůj život pod kontrolou
                                      Petr Koukal
                                      olympionik, Nadační fond Petra Koukala, projekt STK pro chlapy
 
12:45 hod                    Zdravotnické zabezpečení zahraničních misí specializovaných útvarů z pohledu NLZP
                                      Bc. Jitka Fikarová
                                      vrchní sestra ObZZ Brno, Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
 
13:00 – 14:00 hod         přestávka, oběd, sál č. 1

III. blok – Praktické aspekty poskytování PLS
  (sál č. 1., lékaři)                                                                                      

14:00 hod                    Laboratoř funkční diagnostiky
                                      MUDr. Jindřiška Jelínková
                                      Poliklinika Praha, Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
 
14:30 hod                    Karlovarská lázeňská léčebná metoda
                                      MUDr. Antonín Pektor
                                     vedoucí oddělení lázeňské péče, Lázeňský dům Tosca, Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
 
15:00 hod                    PLS a vztah k orgánům ochrany veřejného zdraví
                                      MUDr. Jana Malinová, MBA
                                      Klinika pracovního a cestovního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 
15:30 – 15:45 hod         přestávka, cofee break – 1. sál
 
15:45 hod                    Přezkum lékařského posudku správním orgánem
                                      Mgr. Jiří Toman
                                      ředitel, Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra ČR
 
16:15 hod                    Vybrané správní delikty při PLS
                                      Mgr. Bc. Václav Zeman
                                      vrchní ministerský rada, Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra ČR

16:45 – 17:00 hod        závěrečné slovo a ukončení odborné konference
 

III. blok – Poskytování PLS z pohledu sestry v ordinaci
 (sál č. 2., sestry)                                                                                                                 

14:00 hod                    Úloha sestry v ordinaci lékaře PLS
                                       Ilona Bartošová
                                       Klinika pracovního a cestovního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 

14:30 hod                    Preventivní programy STK pro chlapy a Ruce na prsa
                                       Petr Koukal, MUDr. Zuzana Švadlenková, Mgr. Kamila Lukášková
                                       Nadační fond Petra Koukala
                                       Bc. Michaela Tůmová
                                       Dialog Jessenius, o. p. s.
 
15:30 – 15:45 hod         přestávka, cofee break – 1. sál
 
15:45 hod                    Lázeňská a ozdravně rehabilitační péče v zařízeních ZZMV
                                       Martina Vondráková
                                       staniční sestra, Lázeňský dům Tosca, Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
 
16:15 hod                    Vzdělávání jako nedílná součást práce zdravotníka
                                       Bc. Jitka Fikarová
                                       vrchní sestra ObZZ Brno, Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
 
16:45 – 17:00 hod        závěrečné slovo a ukončení odborné konference
 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV