Oprava a údržba objektů ZZMV

Oprava a údržba objektů ZZMV

Jedním z dalších cílů ZZMV je řádně pečovat a starat se také o naše objekty, ve kterých máme ordinace, laboratoře nebo jiná pracoviště. 

Máme vypracován projekt na zavedení standardizace pracovišť, ordinací a zázemí pro pacienty. Stejně tak máme i promyšlenou koncepci oprav a údržby objektů. Kolegové z ekonomického odboru se ve spolupráci s pracovníky oblastních zdravotnických zařízení věnují každé nemovitosti, kterou máme ve své správě.

Daří se nám získávat na opravy a údržbu více prostředků. V letech 2015 a 2016 jsme mohli použít cca 2,2 milionu korun. V roce 2017 jsme však vynaložili už více jak 3,8 milionu korun.

V posledních dvou letech jsme realizovali například tyto projekty:

ObZZ Praha – Bartolomějská 8, Praha

  • kompletně jsme vyměnili elektrické rozvody a datovou síť, stavební úpravy a údržbu, vymalování
  • objem: 1 612 426 Kč

ObZZ Praha –  Bubenečská 20, Praha

  • rekonstruovali jsme pracoviště zubní laboratoře, nové digestoře, antistatické podlahy, vypalovací pece a vybavení
  • objem: 973 707 Kč

ObZZ Plzeň – Železniční ulice, Plzeň

  • ukončili jsme proces převzetí domu v Železniční ulici, kde po projektových pracích a výběrových řízeních vzniknou nové prostory ObZZ Plzeň. Díky tomuto kroku najdou policisté a hasiči kvalitní péči a všechny plzeňské ordinace na jednom místě, nebudou muset jezdit na více míst
  • stav: na základě veřejné zakázky se zhotovuje projektová dokumentace, v 9/2018 VZ na zhotovitele

ObZZ Ústí nad Labem – Lidické náměstí, Ústí nad Labem

  • Rekonstruovali jsme nefunkční a zcela nevyhovující výměníkovou kotelnu a příslušenství.
  • objem: 756 908,60 Kč


Na co se zaměříme v krátkodobém výhledu?

Zrealizujeme vybudování výtahu v budově ZZMV v Bartolomějské ulici 8 v Praze a výtahu v ObZZ České Budějovice. Rozšíříme pracoviště ObZZ Ústí nad Labem v Liberci o prostory pro rehabilitační léčbu, fyzioterapii a ideálně i balneoprovoz.

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky III. odborná konference ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)