Den požární bezpečnosti

Den požární bezpečnosti

Třináctého v pátek nešťastný to den? Jistěže ne, pověry. Ale také dobrá příležitost, jak se aktivně takové případné smůle postavit čelem.

V roce 2018 byl Českou asociací hasičských důstojníků pátek 13. dubna vyhlášen Dnem požární bezpečnosti. Hasiči využívají tuto příležitost k tomu, aby informovali veřejnost o své pestré činnosti nejen při zásazích, ale právě v oblasti prevence a předcházení nebezpečných jevů.

Jak předcházet požárům? Jak se chovat při jiných mimořádných událostech, dopravní nehodě, havárii? Co dělat při živelné pohromě? To vše se od hasičů dozvíte. Desítky profesionálních hasičských stanic po celé České republice připravily pro své návštěvníky v tento den tzv. den otevřených dveří s bohatým programem.

Hlavním tématem letošního Dne požární bezpečnosti je „Vzdělávání k bezpečnosti“, kterým hasiči chtějí připomenout veškeré vzdělávací akce, které organizují pro žáky i učitele, pro seniory nebo pro osoby se specifickými potřebami.

Hasiči se programům prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci věnují velmi intenzivně. Přenášením znalostí k dospělým i k dětem pomáhají předcházet ohrožení životů či zdraví osob, zničení majetku nebo životního prostředí.

Hasičům, našim pacientům a klientům, o které pečujeme, přejeme, aby ubývalo požárů, nehod a neštěstí.

Za každou takovou událostí je totiž člověk. I úsilí, život, zdraví a osud hasiče.

Konkrétní programy jednotlivých HZS krajů najdete na webových stránkách HZS ČR.

Zdroj: GŘ HZSČR | Foto: ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky III. odborná konference ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)