Zdravotníci ze ZZC a PřS společně

Zdravotníci ze ZZC a PřS společně

Bělá – Jezová | Už druhý den probíhá v ZZC Bělá – Jezová výjezdní pracovní setkání zdravotníků z ordinací umístěných v zařízeních pro zajištění cizinců a přijímacích středisek. Setkání navazuje na podobné jednání, které se uskutečnilo v ZZC Balková a ve Vyšních Lhotách.

Všechny účastníky setkání za Správu uprchlických zařízení (SUZ) přivítala PhDr. Hana Šnajdrová, vedoucí střediska ZZC Bělá - Jezová. Jednotliví zástupci oblastí pak referovali o své praxi, novinkách a podnětech, které zaznamenali od posledního setkání. Dita Závodová, staniční sestra měla připraveny tři kazuistiky, na kterých demonstrovala postup zdravotníků v péči o klienty. Svou prezentaci přednesla také MUDr. Soňa Musilová, vedoucí odboru zdravotní péče a Mgr. Růžena Tichá, hlavní sestra ZZMV.

V další části se přidali Mgr. Jan Louška, ředitel ZZMV a vedoucí odboru ZZC Bělá - Jezová, MUDr. Radek Štefka. Všichni společně si prohlédli ZZC a seznámili se s provozem zařízení. Odpolední část byla věnována také elektronizaci ordinací, práce s informačním ambulantním systémem FONS Galen a tiskopisům, které lékaři a sestry využívají.

Cílem takových setkání je především důležitá a významná výměna poznatků a konkrétních zkušeností, se kterými se naši lékaři, sestřičky a další zdravotnický personál, setkávají v každodenní praxi. Vzájemná výměna informací pak v konečném výsledku směřuje k dalšímu zdokonalování metodologie činností zdravotníků ZZMV na pracovištích v ZZC a PřS.

Co je ZZC? 

Zařízení pro zajištění cizinců (v zahraničí i u nás někdy nazývaná „detence“ nebo „záchyt“) slouží primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. Klientelu tvoří osoby, které se pobytem na území ČR dostaly do rozporu se zákony ČR. Akcent je kladen zejména na kroky spojené se ztotožněním klienta. Těžištěm práce SUZ je v tomto ohledu poskytnutí ubytování a stravy, o další služby se stará zdravotnický personál i sociální pracovníci. Zdroj: SUS

Co je PřS?

Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur: identifikace totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, vstupní pohovor a sociální šetření, předepsaná vstupní zdravotní prohlídka. PřS není možné volně opustit. Je zde poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče a žadatelé mají k dispozici sociální a psychologické služby a mohou se účastnit volnočasových aktivit apod. Zdroj: SUS

Foto: ZZMV


 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky III. odborná konference ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)