Přihlaste se na II. odbornou konferenci ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)

Přihlaste se na II. odbornou konferenci ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)

Vážení kolegové a kolegyně,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na druhou odbornou konferenci, věnovanou problematice pracovně lékařské služby, kterou naše zdravotnické zařízení pořádá ve spolupráci s respektovanými odborníky a přednášejícími nejen ze ZZMV, ale i z jiných špičkových pracovišť

II. odborná konference ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)

10. října 2018 | TOP HOTEL Praha

 

Základní sada informací k organizaci konference:

  • Konference se koná 10. 10. 2018 v TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov | mapa
  • Účast na konferenci je pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky ZZMV a další pracovníky Ministerstva vnitra České republiky bezplatná.
  • Ostatní zájemci mimo resort MVČR uhradí účastnický poplatek ve výši 600,- Kč.
  • Česká lékařská komora (ČLK) udělila konferenci plných 6 kreditních bodů, tedy nejvyšší možný počet.
  • Dopolední část je společná pro lékaře i sestry nebo jiné zdravotnické profese.
  • Odpolední část je pak rozdělena do dvou odborných sekcí - lékařské a sesterské (zdravotnické)
  • Konference má mezinárodní účast. O své zkušenosti se s námi podělí i lékaři z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
  • Program konference najdete zde (dokument PDF). Upozorňujeme na možné změny, úpravy či doplnění v programu.


Děkujeme za Váš zájem účastnit se naší II. odborné konference ZZMV a děkujeme všem partnerům a podporovatelům.
 


Zde najdete oba potřebné e-formuláře k přihlášení. Vyberte si jeden z nich podle toho, kde pracujete:

  • formulář pro lékaře a zdravotníky ZZMV a další pracovníky MVČR - ZDE
  • formulář pro všechny ostatní zájemce mimo resort MVČR - ZDE

V případě potřeby dalších informací kontaktujte Miloše Navrátila, PR, pracovníka s veřejností ZZMV a koordinátora konference, na info@zzmv.cz nebo 730 546 895.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast


Informace pro platící účastníky

Účastnický poplatek ve výši 600,- Kč hradí všichni účastníci, jejichž pracoviště není v resortu Ministerstva vnitra České republiky. Poplatek je nutné uhradit předem, nejpozději do 30. 9. 2018, a je nevratný. Částku uhraďte na účet Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk, č. ú. 19-4800881/0710, vedený u České národní banky. Do poznámky, prosíme, uveďte příjmení a jméno účastníka.


Informace k GDPR a poskytování osobnních údajů:

Vyplněním a odesláním přihlášky na konferenci udělujete souhlas Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk, IČ: 75154960 ke zpracování jména, příjmení, titulu, e-mailové adresy, pracovní pozice a adresy ZZMV – a to výhradně za účelem Vaší registrace na konferenci a následně k marketingovým účelům spojeným s pořádáním II. odborné konference ZZMV: PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA, konané v termínu 10. 10. 2018, a to po dobu 2 let od data poskytnutí souhlasu.

Dále udělujete souhlas s pořizováním fotodokumentace nebo multimediálních záznamů v době konání konference. Fotografie a multimediální data mohou být použity na platformách elektronické i tištěné komunikace ZZMV, jako je například web a sociální sítě ZZMV, sborník konference a podobně. 

Poučení: Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu poverenec@zzmv.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 až 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky