Kondolence

Nečekané a smutné oznámení.V Praze dne 17. prosince 2018
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
s hlubokým zármutkem jsem v sobotu v noci přijala zprávu o předčasné a především nečekané smrti jednoho z našich kolegů, pana Jindřicha Freiwalda, řidiče zdravotnické dopravní služby, který pracoval v ZZC Bělá – Jezová.

Dovoluji si jeho rodině a blízkým, stejně jako jeho kolegyním a kolegům, vyslovit hlubokou účast a zármutek. Nejbližší rodině pana kolegy Freiwalda jsem nabídla podporu a pomoc.

Není snadné se vyrovnat s tak náhlým odchodem člověka. Zvláště nyní, v čase adventu a v době předvánoční. Přesto se o to musíme pokusit a navzájem se podpořit. V dobrém, i ve zlém.


S pozdravem
 
 
Mgr. Dana Středulová
pověřena výkonem funkce ředitelky ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky