Ředitel ZZMV navštívil ZZC v Balkové a Bělé - Jezové

Ředitel ZZMV navštívil ZZC v Balkové a Bělé - Jezové

Balková | Bělá - Jezová - V pátek 17. 5. 2019 navšítil Mgr. Jan Smetana, ředitel ZZMV, kolegyně a kolegy v Zařízení pro zajištění cizinců v Balkové a Bělé - Jezové. 

Co je zařízení pro zajištění cizinců?

Zařízení pro zajištění cizinců (v zahraničí i u nás někdy nazývaná „detence“ nebo „záchyt“) slouží primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. Klientelu tvoří osoby, které se pobytem na území ČR dostaly do rozporu se zákony ČR. Akcent je kladen zejména na kroky spojené se ztotožněním klienta (ten je často bez platných dokladů). Zajištěny mohou být jen osoby ve věku nad 15 let. Vnější ostrahu zajišťuje Policie ČR, vnitřní smluvní bezpečnostní agentura. ZZC jako celek spadá pod Správu uprchlických zařízení. SUZ je organizační složka státu podřízená náměstkovi ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost. SUZ a ZZMV jsou spolupracující složky.

Předmětem činnosti zdravotníků ZZMV je plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu a v rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Foto: archiv Mgr. Jana Smetany

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky