Newsletter ZZMV č. 006 | 21. března 2018 
II. ročník
Přejeme hezké čtení

Vítejte ve světě
Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra

Naši lékaři a zdravotníci pečují o příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a zaměstnance Ministerstva vnitra. Jsme akreditované zdravotnické zařízení pro obor všeobecné praktické lékařství. Připravili jsme pro Vás další zpravodaj roku 2018 - Newsletter ZZMV 006|2018, abychom Vám předali informace o všem novém.

Akce Orlík
Záchranáři jistili potápěče
Spíte dobře?
Mezinárodní den zdravého spánku
BAHNA 2018
Budeme součástí dění
Za zkušenostmi
Na pozvání MVSR v Bratislavě
Poděkování
Chvála kolegyním na Balneo oddělení
ZZMV atraktivní
Nabídka všem profesionálům
Atestanti
Jejich mentory jsou zkušení lékaři
Bubenečská
Na jaře už s novou přípojkou
Kaleidoskop
Krátce, stručně, výstižně

Pilotní projekce 

Naši pacienti a pacientky ordinace v areálu