Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

CURARE ET SANARE SUMMA VIRTUS
Pečovat a uzdravovat je ctnost nejvyšší

Najdi svého lékaře

Novinky & články

aktuální informace o ZZMV

Naši záchranáři jistili potápěče na Orlíku

Brněnští policejní potápěči a jejich kolegové z jihočeské zásahovky a poříčního oddělení Slapy při společné akci na vodní nádrži Orlík.

Pokračovat ve čtení

Miloš Navrátil

Delegace ZZMV za kolegy na Slovensko

Bratislava - ZZMV obdrželo pozvání kolegů Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na dvoudenní pracovní návštěvu do Bratislavy. Delegaci tvoří Mgr. Jan Louška, ředitel ZZMV, MUDr. Soňa Musilová, vedoucí odboru zdravotní péče a zástupkyně ředitele, Mgr. Růžena Tichá, hlavní sestra ZZMV.

Pokračovat ve čtení

Miloš Navrátil

Newsletter ZZMV č. 5. | 7. 3. 2018

Milí čtenáři, klienti a pacienti, kolegové a kolegyně, vydali jsme pro Vás nové číslo Newsletteru ZZMV.

Pokračovat ve čtení

Miloš Navrátil

Zobrazit všechny aktuality

Vážení přátelé ...

KAM SMĚŘUJEME?

Naši práci a veškeré naše úsilí věnujeme tomu, abychom se stali transparentní, otevřenou a lidskou zdravotnickou institucí, jejíž  profesionální, vzdělaný a motivovaný zaměstnanec poskytuje špičkovou lékařskou a zdravotnickou péči spokojenému klientovi.
 

Mgr. Monika Pálková, MPA

O nás

ZZMV poskytuje a zajišťuje

Více informací o působnosti naší organizace Kontaktní informace
Newsletter