Newsletter ZZMV č. 003/2019 | 6. února 2019 
III. ročník
Přejeme hezké čtení

Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra

Naši lékaři a zdravotníci pečují o příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a zaměstnance Ministerstva vnitra. Jsme akreditované zdravotnické zařízení pro obor všeobecné praktické lékařství. Připravili jsme pro Vás další zpravodaj - Newsletter ZZMV 003|2019, abychom Vám předali informace o všem novém a zajímavém. 

Moderní rehabilitace 
V Ústí n/L přijmou kolegyni nebo kolegu
Poděkování
Vážíme si každé zpětné vazby
 
Nejčtenější texty roku
Deprese - fenomén současnosti
Investujeme
Nové vybavení Polikliniky Praha
Zástupy nově
Aktuální, přehledné a jasné informace
 
Nejčtenější texty roku
Kyberneticky bezpečně
Posilujeme tým
Příležitost pro lékaře i NLZP
Defibrilátory AED
AED ZZMV i v aplikaci Záchranka
 
Nejčtenější texty roku