Newsletter ZZMV č. 020 | 14. listopadu 2018 
II. ročník
Přejeme hezké čtení

Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra

Naši lékaři a zdravotníci pečují o příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a zaměstnance Ministerstva vnitra. Jsme akreditované zdravotnické zařízení pro obor všeobecné praktické lékařství. Připravili jsme pro Vás další zpravodaj roku 2018 - Newsletter ZZMV 020|2018, abychom Vám předali informace o všem novém a zajímavém. 

Slavnost ZZMV
Udělili jsme ceny těm nejlepším
MEDICON 2018
Konference na Slovensku
Nebezpečná CHOPN
Světový den nebezpečné nemoci
Martina Vondráková
Nejlepší nelékařská zdravotnice ZZMV 2018
Radek Svoboda
Nový vedoucí ObZZ Praha
Oceňovali i hasiči
Medaile HZS ČR ke 100. výročí ČSR
Jiřina Volinová
Anděl v modrém co zachránil život
Posilujeme tým
Lékařem v Děčíně nebo České Lípě?
Kaleidoskop
Stručně, jasně, výstižně