MEDICA 2017 - Na začátku cesty

MEDICA 2017 - Na začátku cesty

MEDICA 2017, Düsseldorf - Výprava za poznáním a novými zkušenostmi právě začíná. Delegace deseti lékařů a zdravotníků ze všech oblastních zdravotnických zařízení je na cestě na největší medicínský veletrh v Evropě.

Co je MEDICA?

Veletrh MEDICA je každoroční nejvýznamnější celosvětovou prezentační akcí v oblasti zdravotní techniky a služeb, o čemž svědčí její letošní, již 48. ročník. Společně s extenzívním doprovodným programem veletrhu, mnohými specializovanými akcemi, odbornými kongresy a největší produktovou nabídkou v tomto průmyslovém odvětví je MEDICA 2017 Düsseldorf centrem obchodu v oblasti medicíny. Loňského ročníku se zúčastnilo 5.890 vystavovatelů ze 71 zemí a veletrh navštívilo 120 000 návštěvníků. Cílovou skupinou veletrhu je především odborná veřejnost – lékaři a lékařský personál, management nemocnic, pečovatelských zařízení a laboratoří, obchodníci se zdravotní technikou, zástupci zdravotnického průmyslu a zdravotních pojišťoven.

ZZMV na MEDICA poprvé

Nové zkušenosti, vědomosti a poznání moderních postupů a technologií, které bychom mohli aplikovat do praxe a péče o klienty a pacienty ZZMV - to je cíl této cesty. Usilovně pracujeme na rozšiřování vzdělávání našich lékařů. Za tímto účelem cíleně směřujeme mnoho našeho úsilí. Víme, že se to vyplatí. Cesta na MEDICA 2017 do Düsseldorfu je jen jednou s forem vzdělávání a přenosu zkušeností. Dalšími jsou školení pro lékaře a nelékaře, účast na konferencích a v neposlední řadě, naše vlastní odborná konference na téma Pracovně lékařská služba (PLS), kterou jsme pořádali 1. listopadu 2017 v Praze.

Veletrh MEDICA 2017 je zaměřen zejména na tyto oblasti:

  • zdravotní péče
  • zdravotní technika
  • laboratorní a diagnostické vybavení
  • medicínské technologie
  • medicína v krizových situacích
  • fyzioterapeutické a ortopedické technologie
  • dodávky pro operační zařízení a nemocnice
  • facility management
  • informační a komunikační technologie

Více informací najdete na oficiálních stránkách veletrhu www.medica.de

Těšíme se, s jakými zkušenostmi naši lékaři a zdravotníci přijedou. 

Přejeme jim šťastnou cestu
 
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV