ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Základní informace o ZZMV

Základní informace o ZZMV

Úplný oficiální název:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých ZZMV provozuje svoji činnost:

 • ZZMV bylo zřízeno dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 • ZZMV plní úkoly v rámci své působnosti organizační složky státu.
 • Souhlas se zřízením ZZMV, organizační složky státu, byl vydán Ministerstvem financí pod č.j. 19/51862/2008-191 dne 2. července 2008.

DokumentyZřizovací listina ZZMV + přílohy: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Popis organizační struktury

Ing. Miroslav Červenka - od 12. června 2019 jmenován ředitelem ZZMV  | profesní životopis | fotografie
dále viz Kontakty

Grafické schéma organizační struktury, ve fromátu PDF/A nebo JPG | * dokument platný od 1. 4. 2022

Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12 - Kamýk

P. O. BOX 30
ID datové schránky: ir5hkiz
Kontaktní e-mail: info@zzmv.cz
Elektronická podatelna:* podatelna@zzmv.cz 
Telefon: 974 827 651
Více viz Kontakty
* Komunikace prostřednictvím emailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě emailem je tedy nutné počítat, že datová zpráva nemusí být ZZMV vůbec doručena. Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na ID datové schránky ZZMV: ir5hkiz

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:
číslo účtu: 4800881/0710 ČNB Praha 1

Identifikační číslo organizace (IČ):
75154960

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ75154960  /nejsme plátci DPH

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
viz Rozpočet  /zdroj: MONITOR,  specializovaný informační portál Ministerstva financí České republiky

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Kontaktní e-mail: podatelna@zzmv.cz
více viz Kontakty

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
Kontaktní e-mail: podatelna@zzmv.cz
více viz Kontakty

Postup pro vyřizování stížností na poskytovatele zdravotních služeb – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

V dokumentu uvádíme informace, jak lze takovou stížnost podat. Vycházíme přitom ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Dokument:

Interní protikorupční program Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra

Nařízení č. 23.2020 ředitele Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, které je vydáno v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva vnitra pro Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra. Základní informace k protikorupčnímu programu definovanému v uvedeném nařízení jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Dokument:

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZZMV zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k ZZMV, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Uvedené zákony jsou na adrese http://www.portal.gov.cz

Newsletter ZZMV

 • vydává Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra od 02/2017
 • ISSN 2571-0346
 • forma elektronická
 • frekvence vydávání 1x za 14 dnů
 • Copyright © | všechna práva vyhrazena 
 • archiv 
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV