ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Působnost organizace

Působnost organizace

Ministerstvo vnitra, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje s účinností od 1. ledna 2009 k plnění úkolů v rámci své působnosti organizační složku státu s názvem:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Ředitelství ZZMV sídlí na adrese Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk (v areálu Policejní akademie České republiky v Praze).
ZZMV má své další odbory, oblastní zdravotnická zařízení - viz Kontakty

Předmětem činnosti zdravotnického zařízení je především:

 • plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotních služeb pro příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnance resortu především formou pracovnělékařské služby a zdravotní péče zejména preventivní,
 • plnění úkolů v oblasti zdravotnického zabezpečení bezpečnostních a výcvikových akcí útvarů, kterým je poskytována pracovnělékařská služba, zabezpečení doprovodu oficiálních delegací a mezinárodních akcí konaných v České republice,
 • zdravotnická příprava a zdravotní výchova příslušníků bezpečnostních sborů,
 • zajišťování neodkladné péče,
 • zajišťování zdravotnického materiálu,
 • zabezpečování a provádění zdravotnických úkonů nesledujících léčebný účel ve prospěch bezpečnostních sborů,
 • zdravotní péče o příslušníky bezpečnostních sborů vysílaných k plnění úkolů v zahraničí,
 • zpracování a příprava podkladů pro služební orgán k problematice nemocenského pojištění příslušníků,
 • plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu a v rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečuje poskytování ozdravné a lázeňské péče příslušníkům bezpečnostních sborů a zaměstnancům resortu v lázeňských domech Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

Organizační struktura ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV