Kontakty

Zdravotnické zařízení - ředitelství

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Lhotecká 559/7 - budova A1
143 01 Praha 12 - Kamýk

P.O. BOX 30
ID datové schránky: ir5hkiz
Kontaktní e-mail: spisovna@zzmv.cz

Kontakt pro média a veřejnost:
Miloš Navrátil | 730 546 895 | milos.navratil@zzmv.cz nebo info@zzmv.cz | foto

Aktuální informace najdete také na oficiální facebookové stránce, na twitterovém účtu a na profilu ZZMV na Instagramu.

Jednotlivé pracovníky Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra můžete kontaktovat také přímo e-mailem ve tvaru: jmeno.prijmeni@zzmv.cz. Pro obecné dotazy můžete použít e-mail: info@zzmv.cz 
 

Ředitel / kancelář ředitele
Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
Ing. Miroslav Červenka - ředitel ZZMV 974 827 650    
Marcela Stašková - asistentka 974 827 651   sekret@zzmv.cz
Zástupkyně ředitele / vedoucí odboru zdravotní péče
Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
       
Hlavní sestra
Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
Mgr. Růžena Tichá 974 827 824    

Personální oddělení
Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
Mgr. Dagmar Mašková 974 827 661   personalni@zzmv.cz
Bc. Jana Mikešová 974 827 665   personalni@zzmv.cz
Radka Ivanková 974 827 671    

Organizační odbor
Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
Vedoucí odboru      
Mgr. Ivana Vavříková - pověřena řízením odboru 974 827 658    
     
Pracoviště vztahů k veřejnosti, PR    
Miloš Navrátil - foto 974 827 662 730 546 895 milos.navratil@zzmv.cz /info@zzmv.cz 
Pracoviště právní      
       
Podatelna      
Jiřina Hřebečková 974 827 652    

Odbor mobilní a terénní péče
Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
Vedoucí odboru      
PhDr. Alexandr Mostýn, MBC 974 827 820 603 190 851  

Ekonomický odbor
Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
Vedoucí ekonomického odboru      
Bc. Ondřej Šimíček 974 827 660 735 721 000  
       
Rozpočtové pracoviště      
Dana Dolejší 974 827 664    
Ing. Gabriela Jankovská 974 827 672    
     
Oddělení investic, veřejných zakázek a správy majetku    
  974 827 675    
Ing. Martina Chauturová 974 827 663 731 538 609  
Hana Koritenská 974 827 670    
Miroslava Koppová 974 827 679    
Luboš Linhart 974 827 676    
Mgr. Vladimír Ševcov 974 827 656    
Radka Szkrobišová 974 827 654    
Ing. Petr Holoubek 974 827 675    
Oddělení finanční      
Michala Stefanovič  - vedoucí oddělení 974 827 667 604 227 541 fakturace@zzmv.cz
Pavlína Vaňkovská 974 827 669    
Petra Chmelíková 974 827 657    
Klára Dvořáková 974 827 659    
Ladislav Čech 974 861 905    
Jiřina Moudrá 974 827 673    
       
Oddělení informatiky      
Mgr. Tomáš Zívr - vedoucí oddělení     it@zzmv.cz
Bc. Jaroslav Koňák     it@zzmv.cz
Vilém Křižanovský
/budova H, č. dveří 316/
    it@zzmv.cz
Jiří Kopic     it@zzmv.cz
ZZMV, Oblastní zdravotnické zařízení Brno

Kounicova 24
602 00 Brno

Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
MUDr. Milan Hubl - vedoucí ObZZ Brno 974 622 746    
Bc. Jitka Pešková - vrchní sestra 974 622 329    
Jiřina Zemanová - sekretariát 974 622 336 974 622 431 ozz.brno@zzmv.cz
ZZMV, Oblastní zdravotnické zařízení České Budějovice

Nová 32
370 01 České Budějovice

Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
MUDr. Lubomír Bartoška - vedoucí ObZZ České Budějovice 974 221 245    
Bc. Lucie Veisheiplová, DiS. - vrchní sestra 974 222 464 731 532 962  
Gabriela Šustrová - sekretariát 974 222 459 974 221 922 ozz.cb@zzmv.cz
ZZMV, Oblastní zdravotnické zařízení Hradec Králové

Wonkova 1225
501 01 Hradec Králové

Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
MUDr. Jiří Zetocha - vedoucí ObZZ Hradec Králové 974 521 245    
Jana Hótová - vrchní sestra 974 521 803    
Lenka Cvancingerová - sekretariát 974 521 809 974 522 048 ozz.hk@zzmv.cz
ZZMV, Oblastní zdravotnické zařízení Ostrava

Českobratrská 10
728 99 Ostrava

Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
MUDr. Soňa Hájková - vedoucí ObZZ Ostrava 974 720 230    
Bc. Ivana Kubačáková - vrchní sestra 974 720 254    
Ivana Kudelová - sekretariát 974 720 239 974 720 238 ozz.ova@zzmv.cz
ZZMV, Oblastní zdravotnické zařízení Plzeň

Podmostní 4
301 00 Plzeň

Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
Mgr. Jan Matouš - vedoucí ObZZ Plzeň 974 320 230    
MUDr. Karel Bláha - vedoucí lékař 974 320 232    
Miluše Skalická - vrchní sestra 974 320 239    
Bc. Gabriela Ričová - sekretariát 974 320 237 974 236 501 ozz.plzen@zzmv.cz
ZZMV, Oblastní zdravotnické zařízení Praha

Bartolomějská 7
110 01 Praha 1

Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
Mgr. Radek Svoboda, DiS. MBA - vedoucí ObZZ Praha 974 821 245    
MUDr. Antonín Dvořák - vedoucí lékař  974 823 760     
Milena Hysková - vrchní sestra 974 823 714    
Bc. František Vaško - sekretariát 974 823 709 974 823 751 ozz.praha@zzmv.cz
ZZMV, Poliklinika Praha

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12 - Kamýk

P.O.BOX 30

Jméno Telefon Tel./Mobil E-mail
MUDr. Jindřiška Jelínková - pověřena výkonem funkce vedoucí ObZZ Poliklinika 974 827 801 974 827 892  
Stanislava Hřebačková - vrchní sestra 974 827 811    
Mgr. Lenka Populová - sekretariát 974 827 800   poliklinika@zzmv.cz
ZZMV, Oblastní zdravotnické zařízení Ústí nad Labem

Lidické nám. 1163/2
401 79 Ústí nad Labem

Jméno Telefon Fax/Mobil E-mail
MUDr. Jaroslav Rotek - vedoucí ObZZ Ústí nad Labem 974 421 605    
Mgr. Veronika Sýkorová - vrchní sestra 974 421 604    
Karla Pešková - sekretariát 974 421 601 974 427 018 ozz.ul@zzmv.cz
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky III. odborná konference ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)