ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů | GDPR

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

I. Správce osobních údajů

  • Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
  • Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
  • IČ: 751 54 960

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Pověřenec ZZMV pro ochranu osobních údajů a kontakt:

GDPR v praxi ZZMV
  • Základní informační leták pro pacienty
  • Ke stažení ve formátu PDF
     
Informace pro pacienty/klienty o zpracování osobních údajů | GDPR
  • Podrobný dokument k ZZMV a GDPR
  • Ke stažení ve formátu PDF
Informace k fotodokumentaci a užití obrazového materiálu

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny fotografie použité na internetových stránkách ZZMV, dále na profilech sociálních sítích, Newsletteru ZZMV, tiskovinách a publikacích ZZMV, výhradním autorským dílem ZZMV. Je nutné na ně pohlížet jako na autorské dílo a není dovoleno bez písemného souhlasu autora fotografie užít, tj. zejména je dále zveřejňovat nebo jinak šířit.

Všechny fotogafie zeřeněné na komunikačích platfornách ZZMV byly pořízeny a zveřejněny se souhlasem osob nebo zákonných zástupců osob na nich zobrazených. 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV