ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Veřejné zakázky a uzavřené smlouvy

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra naleznete na Portálu Národní elektronický nástroj (NEN):

Profil ZZMV

Co je NEN? 
Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.

Zde najdete aktivní profil ZZMV v NEN (Základní údaje o zadavateli)
 

Uzavřené smlouvy

Uzavřené smlouvy jsou umístěny v Registru smluv pod IČ naší organizace (75154960).

Řízení rizik

Řízení rizik je soustavná činnost, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik nebo snížit jejich dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, tj. zamezit vzniku problémů a vyhnout se tím nutnosti krizového řízení. Výsledek analýzy rizik je přehled identifikovaných rizik organizace, program seřazených rizik podle jejich významnosti, který slouží jako jeden z podkladů pro sestavování plánu interních auditů a plánu kontrol. 

Zdroj | Metodika řízení rizik ve veřejné správě

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV