ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podat oznámení

Podat oznámení

Podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. | Whistleblowing

Podávání a vyřizování oznámení o protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění. Formulář slouží k podání podnětu učiněným oznamovatelem o možném protiprávním jednání vymezeném zákonem, kterého se dopustila nebo má dopustit jiná osoba v souvislosti s činností ZZMV.

Za Vaši otevřenost a spolupráci Vám děkujeme.

Miloš Navrátil | příslušná osoba – zaměstnanec pověřený ředitelem ZZMV k příjímání oznámení a k jejich následnému řešení postupem dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále dle Pokynu č. 8. čá 19. ředitele ZZMV o podávání a vyřizování oznámení o protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamemovatelů, případně dalších vnitřních předpisů ZZMV.
 

Způsob podání oznámení

1. Oznamovatel může podat oznámení příslušné osobě:
a) písemně v elektronické podobě na e-mailovou adresu oznameni@zzmv.cz,
b) písemně v elektronické podobě prostřednictvím formuláře pro podávání oznámení (viz níže), dostupného na internetových stránkách ZZMV, sekce Kontakty, položka Podat oznámení;
c) písemně v listinné podobě v zalepené a nepoškozené obálce s uvedením jména příslušné osoby a označením „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ DLE VOS“, která bude:
i. zaslána na adresu Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, P. O. BOX 30, 143 00 Praha 12 - Kamýk, nebo
ii. vložena do poštovní schránky ZZMV, umístěné na vrátnici Policejní akademie ČR v Praze, na adrese Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12 - Kamýk;
d) ústně telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby uvedeném na internetových stránkách ZZMV, a to v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin,
e) po domluvě s příslušnou osobou ústně osobně.
2. V případě ústního podání pořídí příslušná osoba zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho písemný záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Vyhotovený záznam či přepis zvukové nahrávky oznámení předloží příslušná osoba oznamovateli k vyjádření. Vyjádření oznamovatele se k zápisu či přepisu oznámení přiloží.
3. K oznámením podaným způsobem dle odst. 1. a k záznamům a přepisům ústních oznámení dle odst. 2., včetně informací o osobě oznamovatele, má přístup pouze příslušná osoba. Pokud oznamovatel podá oznámení jiným způsobem, než jak je uvedeno v odst. 1 (např. prostřednictvím datové schránky), nemůže ZZMV zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a tímto pokynem.
4. V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů má oznamovatel možnost podat oznámení také prostřednictvím Externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.
 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV