Rozhovor: MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH

Rozhovor: MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH

První odborné konference Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, která se konala 1. 11. 2017 v TOP HOTEL Praha, se kromě jiných dalších odborníků účastnila také zástupkyně Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, paní MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH, ředitelka Odboru zdravotníctva MVSR.

Požádali jsme paní ředitelku o odpovědi na několik otázek a jsme rádi, že nám paní doktorka, s laskavostí sobě vlastní, odpověděla.

Paní ředitelko, bylo pro Vás užitečné aktivně se zúčastnit odborné konference ZZMV?
Účasť na 1. Lekárskej konferencii ZZMV CR mi umožnila  spoznať systém preventívnej lekárskej  starostlivosti vo Vašom zariadení, dozvedieť sa veľa aktuálních informácií o pripravovaných změnách legislatívy a organizácie zdravotnej starostlivosti v ČR, a v neposlednom rade spoznať veľmi zaujímavých, vzdelaných a rozhľadených odborníkov v oblasti preventívneho lekárstva.  Podľa odozvy kolegov v diskusii i v kuloároch hodnotím veľmi  pozitívne aj možnosť prezentovať v dvoch aktívnych vstupoch  informácie o systéme špecifickej zdravotnej starostlivosti o policajtov, hasičov a záchranárov  a o systéme kúpeľnej starostlivosti v rezorte MV SR
 
Co považujete za nejdůležitější při podobných setkáních?
Určite je veľmi potrebné sa spoznať, hovoriť spolu, vymieňať si skúsenosti a aplikovať overené a úspešné postupy do praxe v oboch našich krajinách.  
 
Byla jste spokojena s úrovní konference a reakcemi účastníků na Vaši přednášku?
Organizácia  podujatia bola na vysokej nielen odbornej, ale aj organizačnej úrovni. Za veľmi dôležitú pridanú hodnotu považujem prísľub vedenia ZZMV ČR k ďalšej vzájomnej spolupráci oboch strán. Za slovenskú stranu poskytnem informáciu vedeniu MV SR a verím, že získam podporu pre našu budúcu spoluprácu.
 
Jak jste vnímala Vaše přijetí od českých lékařů a ZZMV?
Vzhľadom na dlhé roky spolužitia  Čechov a Slovákov v spoločnom štáte som mala pocit, ako by som sa stretla s dlhoročnými priateľmi, s ktorými sme sa možno krátku dobu nevideli, ale vždy máme spolu o čom hovoriť, dokážeme si vážiť si úspechy českého, resp. slovenského národa navzájom a byť hrdý na všetko,  čo sme spoločne i v samostatných štátoch  dokázali.
 
Ešte raz ďakujem organizátorom konferencie za pozvanie,  srdečné prijatie a pozitívnu odozvu na prezentované informácie. S úctou a srdečným pozdravom pre vedenie všetkých zo ZZMV.
 

Děkujeme Vám, paní ředitelko, za Vaše odpovědi a za milé pozdravy, které k vám všem na Slovensko opětujeme.

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV