Pomáháme pomáhat a chránit

Pomáháme pomáhat a chránit

Patříme k sobě. S velkou radostí zveřejňujeme děkovný dopis, který jsme obdrželi od kpt. Mgr. Františka Polanského a kpt. Mgr. Jaromíra Ungra, vrchních komisařů Služby kriminální policie a vyšetřování z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Oběma policistům, a nejen jim, děkujeme, a přejeme kdo nového roku především štěstí a pevné zdraví.


 
Vážený pan ředitel                                                                                                   
Mgr. Jan Louška
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12 – Kamýk
 
Vážený pane řediteli,
 
dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za spolupráci při vyšetřování zvlášť závažného zločinu pojistných podvodů, které s kolegou vyšetřujeme na zdejším Odboru hospodářské kriminality. MUDr. Marek Veinfurt a zdravotní sestřička paní Jana Moltašová byli tak laskaví a v několika případech umožnili provedení lékařských prohlídek ze strany námi přibraného znalce z oboru zdravotnictví, doc. MUDr. Miroslava Bartoše, CSc., kterému byla paní Jana Moltašová nápomocna při prováděných prohlídkách a nemuseli jsme tak všech 17 vyšetřených osob posílat za docentem Bartošem až do Mladé Boleslavi, kde ordinuje. Velmi si vážíme každého, kdo je nám nápomocen a věřte, že oba shora jmenovaní, jsou nejen výbornými profesionály ve svém oboru, ale též skvělí lidé, kteří se dokáží vcítit do role nejen pacientů, ale i potřeb nás, policistů.
 
Závěrem nám dovolte, abychom nejen Vám, ale i všem pracovníkům Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, popřáli do nového roku hodně zdraví, štěstí, radostných okamžiků a co nejvíce spokojených klientů v roce 2018.
 
Děkujeme.
 
 
                                                                                                               Vrchní komisaři:
 
                                                                                                      kpt. Mgr. František Polanský
                                                                                                           kpt. Mgr. Jaromír Ungr

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV