MUDr. Jiří Zetocha - nový vedoucí ObZZ Hradec Králové

MUDr. Jiří Zetocha - nový vedoucí ObZZ Hradec Králové

V říjnu loňského roku bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na pozici vedoucího oblastního zdravotnického zařízení se sídlem v Hradci Králové, které má ve své správě celé území hned dvou krajů – Kralovéhradeckého a Pardubického kraje.

Do výběrového řízení podalo přihlášku celkem 5 uchazečů. Dva z nich nesplňovali kvalifikační předpoklady a další požadavky na pozici vedoucího oblastního zdravotnického zařízení. K pohovorům byli pozváni 3 uchazeči s tím, že k dalšímu vyhodnocení ještě museli vypracovat „testy manažerských dovedností“.

Ve výběrové komisi byli zastoupeni ředitel ZZMV, zástupce ředitele a vedoucí odboru zdravotní péče, vedoucí ekonomického odboru, personalistka a vrchní sestra ObZZ Hradec Králové. Jako nejvhodnější byl komisí doporučen MUDr. Jiří Zetocha, Ph.D.

Abychom Vám nového vedoucího lépe představili, předali jsme mu několik otázek a požádali o odpovědi.

Pane doktore, vítáme Vás v týmu pracovníků ZZMV. Mohl byste nám o sobě něco prozradit? Jaké lékařské a manažerské zkušenosti máte?

Jsem absolventem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Vojenské lékařské akademie JEP.  Mám atestaci z všeobecného praktického lékařství a hygieny a epidemiologie. Do 31. 12. 2017 jsem byl zaměstnán jako lékař v resortu obrany a během tohoto období jsem vystřídal několik pozic od čistě lékařských, přes vědecko-výzkumné, až po vrcholné manažerské ve vedení vojenské zdravotnické služby. V posledním období jsem působil jako zástupce ředitele Agentury vojenského zdravotnictví – hlavní lékař. Mám zkušenosti i s prací v zahraničí, byl jsem opakovaně nasazen jako lékař v zahraničních operacích polní nemocnice v Iráku a Afghánistánu. Mezi oblasti mého zájmu patří také urgentní medicína, jejíž znalosti si prohlubuji na oddělení Emergency Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v Praze.

Proč jste si vybral právě naši instituci a proč jste se zúčastnil se otevřeného výběrového řízení ZZMV?

Práci ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra jsem si vybral pro obdobné spektrum činností a řešených problematik jako v případě mého předchozího působení, na které mohu s výhodou navázat. Účast v otevřeném výběrovém řízení ZZMV pak byla jednou z možností, jak pokračovat po skončení služebního poměru v AČR, navíc s výhodou působení v regionu, ke kterému mám dlouholetou afinitu.

Co jste si zatím stačil o ZZMV nastudovat?

Kromě veřejně dostupných a povinně zveřejňovaných informací, jako je např. zřizovací listina, jsem se již měl možnost seznámit s Organizačním řádem ZZMV i Dílčím organizačním řádem Oblastního zdravotnického zařízení Hradec Králové. Postupně se seznamuji s prací a konkrétní činností všech ordinací v oblasti.

Na co se zaměříte v nejbližší době?

V nejbližších dnech se musím důkladně seznámit se všemi činnostmi a úkoly plněnými Oblastním zdravotnickým zařízením Hradec Králové. K tomu patří samozřejmě i představení se všem zaměstnancům, včetně smluvních lékařů.

Jaký je Váš střednědobý plán? Kde byste rád viděl ObZZ Hradec Králové třeba za tři roky?

Oblastní zdravotnické zařízení Hradec Králové je funkční celek s vysoko nastavenou úrovní poskytování zdravotních služeb a erudovaným a profesionálně vystupujícím zdravotnickým personálem. Oblastní zdravotnické zařízení tedy přebírám ve velmi dobrém stavu po dlouholetém úspěšném působení mého předchůdce pana MUDr. Stanislava Šopáka. Ve střednědobém plánu bych se chtěl zaměřit na zvýšení počtu registrovaných pacientů z řad Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra ČR a dále na udržení vysokého standardu poskytovaných zdravotních služeb.
 
Vaše oblíbené motto nebo citát?
„Je dobré nikoliv pouze žít, nýbrž dobře žít.“  Lucius Annaeus Seneca

 

Děkujeme za Váš čas a přejeme, aby se Vaše představy a vize naplnily. Hodně štěstí.


Více informací o ObZZ Hradec Králové najdete na našem webu, v sekci Zdravotnická zařízení.


 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky III. odborná konference ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)