Vzdělávání ZZMV

Vzdělávání ZZMV

Smyslem vzdělávání pracovníků ZZMV je dosáhnout vyšší připravenosti na měnící se potřeby v oblasti zdravotní péče o pacienty a klienty, a tím docílení vyšší efektivnosti při poskytování zdravotnických služeb

Všechny výzkumy prováděné v ČR i v zahraničí totiž jasně dokazují, že kontinuální vzdělávání prohlubuje nejen kvalifikaci, ale zároveň zvyšuje kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb. A to je v naprosté shodě s našimi cíli.

  • V roce 2015 bylo na všechny vzdělávací aktivity vyčerpáno 338 839 Kč.
  • V roce 2016 jsme tuto částku téměř zdvojnásobili a do vzdělání investovali 606 580 Kč.
  • V roce 2017 jsme ve prospěch všech vzdělávacích aktivit ZZMV vyčerpali 965 181 Kč.

Naše kolegyně a kolegové se účastní vzdělávacích kurzů a školení zacílené na rozšiřování si vědomostí přímo ze svých oborů. Od roku 2016 se ale také více zaměřujeme i na vlastní vzdělávací akce.

Vedou nás k tomu tři hlavní důvody. Jednak snaha o maximalizaci edukace a erudice lékařů a zdravotníků ZZMV, organizačně obsahové hledisko a dále také ekonomické důvody. U vlastních vzdělávacích akcí můžeme přesně stanovit obsah dle našich představ a potřeb, máme vyšší kontrolu nad kvalitou přednášek a lektorů. Angažujeme špičky v oborech jak lékařských, zdravotnických nebo záchranářských, tak i experty např. z oblasti práva a legislativy.

Vůbec poprvé jsme 1. 11. 2017 zorganizovali odbornou konferenci ZZMV na téma Pracovně lékařská služba (PLS). Konference měla i zahraniční účast partnerů ze Slovenska (MVSR). Díky otevřenosti konference a atraktivitě témat se jí zúčastnili i desítky lékařů z jiných zdravotnických institucí, armády, nemocnic a poliklinik. Na základě skvělého hodnocení účastníků plánujeme uskutečnit konferenci i v roce 2018 s tím, že kromě odborníků ze Slovenska budou přizváni i experti z Polska a Rakouska. Ani letos tedy rozhodně nemíníme zahálet

Každá koruna investovaná do vzdělávání je příspěvkem do budoucnosti ZZMV. Následná aplikace vědomostí přispívá ke zlepšení a k šíření modelu dobré praxe napříč všemi oblastními zdravotnickými zařízeními a jejich ordinacemi. 
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky III. odborná konference ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)