Atestanti pod vedením zkušených lékařů ZZMV

Atestanti pod vedením zkušených lékařů ZZMV

Už jste se v našich ordinacích setkali s našimi lékaři atestanty? 

Všechny tyto mladé lékařky a lékaři pracují, tak jak to ukládá zákon, pod odborným dozorem nebo odborným dohledem našich zkušených a respektovaných lékařů, kteří mají za sebou mnohaletou praxi. A právě za pomoci těchto skvělých mentorů budujeme novou generaci lékařů ZZMV.

Všechny naše mladé lékaře mají v gesci ti nejzkušenější lékaři, kteří jsou schopni předávat své cenné vědomosti svým mladým kolegům a kolegyním. Pracují v ordinacích, kde mají možnost rozvíjet své schopnosti a stát se skvělými odborníky.  

MUDr. Soňa Musilová, zástupkyně ředitele, vedoucí odboru zdravotní péče

U nás jedině pod dozorem zkušených
Přestože má každý atestant za sebou úspěšných šest let studia a složením státní zkoušky získal odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře, nemůže ještě všechny lékařské úkony vykonávat samostatně. Pracuje buď pod odborným dohledem nebo odborným dozorem našeho lékaře, a to do doby, než sám získá příslušnou atestaci.

Dozor je přísnější než dohled. A všichni lékaři atestanti v rámci ZZMV v současné době fungují právě pod odborným dozorem svých školitelů, velmi zkušených lékařů, kteří jsou s nimi v bezprostředním kontaktu.

Mgr. Dana Středulová, vedoucí organizačního odboru

Jako pacienti mnohdy rozdíl na první pohled ani nepoznáte
Profesionalitu a odbornost mají naši lékaři atestanti v krvi. Vědí, které činnosti mohou vykonávat z rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem v rámci svého prezenčního studia a přesně také vědí, které činnosti mohou vykonávat jen pod odborným dozorem zkušených lékařů.

Dokáží Vás například velice pečlivě klinicky vyšetřit, odebrat anamnézu, odebrat biologický materiál, provést EKG a mnoho dalšího, a samozřejmě spolupracují v ordinaci i se zdravotní sestrou. Samostatně však lékaři atestanti neurčují diagnózu, nemohou Vám předepsat léky, ani nevystavují posudky – to vše je vyhrazeno jen jejich školitelům.

Kde se u nás atestanti vzali?
Všechny zdravotnická instituce, nemocnice, polikliniky a ordinace se potýkají s nedostatkem lékařů. Kromě běžných a klasických řešení a náborů, jsme se vydali i cestou vytvoření vstřícných a atraktivních podmínek pro absolventy lékařských fakult a zřídili tzv. atestantská místa lékařů. V roce 2015 a dříve nebyl v ZZMV žádný lékař atestant. V roce 2016, kdy jsme se tomuto tématu začali intenzivně věnovat, vzniklo 12 atestantských pozic, které se nám podařilo brzy obsadit. Nyní máme atestanty nejen v Praze, ale i v exponovaných oblastech, jako je Ostrava, Teplice a Brno.

S lékaři atestanty průběžně a cílevědomě pracujeme
Plnohodnotně je začleňujeme do projektů, např. elektronizace ordinací. Nabízíme jim vzdělávání a stáže v ZZMV i mimo něj. Zapojujeme je i do zdravotnických kampaní a preventivních programů ZZMV. Pochopitelně nemohou chybět ani semináře a vzdělávací cesty do ZZC, PřS nebo pracoviště bezpečnostních složek MVČR apod. Lékaři atestanti tak poznávají celou širokou škálu činností, které jsou pro naši instituci typické.

Atestanti = kontinuální práce a program za účelem výchovy vlastních lékařských kapacit pro plynulou generační výměnu lékařů.

 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV