Florence nositelka světla v ošetřovatelství

Florence nositelka světla v ošetřovatelství

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych Vám popřála k našemu významnému svátku. Mezinárodní den sester je oslavován na celém světě vždy 12. května u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingale.

Florence Nightingale se narodila 12. května 1820 ve Florencii. Už od mládí byla na svou dobu velmi nekonvenční. Proti vůli svých rodičů se neprovdala, ale naopak šla vlastní cestou. Pro své nesporné nadání si sama zvolila tehdy ještě neexistující profesi vyškolené ošetřovatelky a povznesla ji na respektované povolání. Původně pracovala jako dobrovolnice, kdy organizovala ošetřování britských vojáků. Kladla důraz na světlo, teplo, čistý vzduch, čistotu a klid.

V roce 1860 založila ošetřovatelskou školu a byla to právě Florence, která stanovila náplň práce sestry, její zodpovědnost a samostatnou roli.

Vůle Florence byla nezlomná. Po celodenní práci ještě v noci s lampou v ruce obcházela raněné vojáky, kontrolovala jejich stav, povídala si s nimi a snažila se ulevit jejich bolestem. Pacienti jí za tento projev hluboké lidskosti byli vděční a mnohdy v temných nocích, v bolestech a utrpení čekali na svou „Dámu s lampou“. Velmi rychle si za svou práci na záchraně tolika životů vybudovala respekt a uznání generálů několika armád, ale třeba i královny Viktorie a dalších. V roce 1907 získala Řád za zásluhy. Byla vůbec první ženou, které se dostalo této cti.

Mezinárodní den sester (ICN – International Council of Nurses), který na počest Florence slavíme, je tedy dnem, který vzdává velké díky všem sestřičkám za jejich profesionální a tolik potřebnou vytrvalou práci. 
Povolání sestry bude vždy především posláním. Posláním spojené s vřelou lidskostí a mnohdy i potlačením vlastních osobních potřeb. 

Myslím, že každý by tuto profesi nezvládl. Sestra musí být všestrannou profesionálkou. Musí být odolná proti stresu, učit se stále nové postupy, být flexibilní, stále se vzdělávat, a při tom všem musí být za každých, jakkoliv náročných situacích milá a empatická. 

Největším oceněním pro všechny následovnice Florence Nightingale, je úspěch vlastní práce, tedy především spokojený a zaopatřený pacient a jeho důvěra ve Vás.

Dovolím si konstatovat, že ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra máme skvělý tým sester, který poskytuje všem našim pacientům i klientům profesionální péči.

Milé kolegyně a kolegové, děkuji Vám za obětavost, nasazení a nesobeckou práci, které si velmi vážím. Oceňuji nejen Vaše odborné zkušenosti, ale také tolik potřebnou empatii a energii, se kterým zvládáte své každodenní povinnosti vůči pacientům a klientům. Velmi Vaší práci oceňuji. 

Jsem hluboce přesvědčena, že největší hrdinové jsou právě ti, kteří plní své povinnosti a svou práci v každodenním koloběhu dění, zatímco svět se dál otáčí jako šílený.

Florence Nightingale

Přeji všem krásný sváteční den!

Mgr. Růžena Tichá 
hlavní sestra ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV