4. Medicínské diskuzní fórum lékařů ZZMV

4. Medicínské diskuzní fórum lékařů ZZMV

Brno | Už čtvrté medicínské diskuzní fórum ZZMV na téma: Nová legislativa a její dopad na práci v ordinaci všeobecného praktického lékaře při poskytování pracovně lékařské služby, se právě nyní koná v Brně.

Diskuzního fóra se účastnili pověření zástupci všech oblastních zdravotnických zařízení z Moravy. Přizváni byli také kolegové z Odboru zdravotnického zabezpečení MVČR.

V rámci organizace a průběhu diskuzních fór nám jde především o to, abychom všechny nové informace a zkušenosti předali všem zdravotníkům ZZMV. Právě z těchto důvodů se odborná fóra konají vždy v Praze i v Brně tak, aby se jich mohli zúčastnit skutečně všichni kdo mohou a chtějí být přítomni. Tento způsob komunikace nám skvěle pomáhá řešit další kasuistiky a případy řešení z ordinací. Všechny tyto zkušenosti zaznamenáváme a seznámíme s nimi všechny zdravotníky pomocí intranetu.  

MUDr. Soňa Musilová, vedoucí odboru zdravotní péče

Smyslem fóra je především odborná diskuze nad dopadem listopadových legislativních změn v každodenní praxi našich ordinací. Dělíme se o nové poznatky a vzájemně si předáváme zkušenosti. Tím napomáháme ke zvyšování standardů kvality námi poskytované péče a služeb.
 

VZDĚLÁVÁNÍ MÁ SMYSL


Foto: ©ZZMV 


 
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky