Vpravo a vlevo aneb Vytvořme uličku pro IZS

Vpravo a vlevo aneb Vytvořme uličku pro IZS

Nouzový pruh, záchranná ulička, jízdní pruh pro záchranáře, bezpečnostní koridor, pás života, emergency koridor.

Je jedno, jak jej pojmenujeme, ale význam by měl být pro všechny stejný. Priorita. Přednostně vytvořit kdekoliv v koloně, zácpě nebo nehodě volně průjezdný pruh, kterým se jakékoliv vozidlo integrovaného záchranného systému dostane na místo nehody nebo neštěstí. Na to by měl myslet každý řidič, který vyjede kamkoliv, nejen o prázdninách na dovolenou.

Žádný domácí výzkum k dispozici nemáme, ale rakouský autoklub ÖAMTC uvádí, že vytvořený koridor napomáhá snížit dobu dojezdu potřebné pomoci na místo neštěstí až o 4 minuty! Šance vážně zraněných na přežití se zvyšuje až o 40 procent. Ostatně záchranáři mohou spěchat i k někomu, kdo je v nouzi někde jinde. Průjezd po dálnici volí, aby na místo zásahu dorazili co nejdříve.

Už nyní, a to jsou prázdniny a dovolené teprve na počátku, se stalo několik vážných a život ohrožujících nehod, ke kterým se záchranáři nemohli dostat včas, protože jim v tom bránili ignorující a nepoučitelní řidiči.
 

Jak vytvořit záchranářskou uličku u nás?

Problematiku upravuje §41 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, kde je uvedeno přesně toto:

(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.

(8) Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

Když jazyk zákona trochu zjednodušíme, tak novelou zákona o silničním provozu byla od 1. července roku 2006 uložena pro řidiče na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla o dvou a více pruzích v jednom směru jízdy povinnost vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký alespoň 3 metry určený pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Tato zásada se aplikuje pro případ, kdy hustota provozu vyvolá vznik kolony stojících vozidel. Průjezd pro záchranáře vzniká mezi pruhem nejvíce vpravo a těmi ostatními. Podle počtu pruhů v jednom směru jízdy to pak vypadá následovně:

  • na komunikaci se dvěma pruhy jízdy v jednom směru jízdy se řadí řidiči v pravém pruhu co nejvíce doprava, řidiči v levém pruhu co nejvíce vlevo;
  • tam, kde jsou v jednom směru jízdy tři pruhy, řidiči jedoucí v pruhu pravém se řadí co nejvíce doprava, řidiči jedoucí v levém a prostředním pruhu co nejvíce doleva;
  • v úsecích se čtyřmi pruhy v jednom směru jízdy se analogicky řadí vozidla v pravém pruhu co nejvíce doprava, v ostatních pruzích pak co nejvíce doleva.

Jaké zásady platí v zahraničí?

Praxe v zahraničí je podobná. Na silnici se dvěma pruhy jízdy je nouzový pruh je tvořen uprostřed – to je stejné, jako u nás. V případě více pruhové komunikace se nouzový pruh tvoří ne na pravé, ale na levé straně. Je škoda, že je to odlišné, ale při samotné jízdě by to žádný problém být neměl – stačí být jen pozorný a přizpůsobit se okolí. Když si nebudeme jistí, stočíme auto do stejného pruhu jako auta před námi a za námi.
 

Poučme se

Na internetu nebo různě na školení můžete shlédnout instruktážní videa. Na YouTube můžete dokonce najít i videa natočená přímo z kabin řidičů záchranářských vozidel. A mnohdy jsou to nervy drásající situace, kdy posádka vozidla, ať už hasiči nebo třeba policie či zdravotníci, doslova před sebou vidí drama a smrtelné ohrožení osob v havarovaném autě, ale nemohou se k nim dostat tak, aby jim pomohli.
 
Skvělá instruktážní videa zpracovali oborové instituce v Německu a Rakousku, kde se tématu věnují dlouhodobě a je poznat, že jejich edukace přináší výsledky. 

A něco z domácího prostředí? Na D1 u Modletic u Prahy bylo natočeno toto video. A pro srovnání ještě doporučujeme záběry hasičů z Brněnska a od rakouských hasičů z městečka Neudorf bei Staatz z Dolních Rakous. Přesně takto to vypadá, když jsou řidiči na krizové situace připraveni a respektují své okolí, životy a zdraví jiných. Ale pozor, není to tak, že bychom se měli sebemrskat za to, že pruh pro IZS neumíme vyčlenit jen u nás. Bezohledné řidiče najdeme všude. A musíme s tím počítat.

Smyslem tohoto textu není nikoho postrašit, lekat nebo dokonce odrazovat od cest a výletů. Naopak. Poučení o tom jak se zachovat v případě krize, nehody či nebezpečí, nás může připravit na reálnou situaci. Už to pro nás nebude nové. Zachováme se tak, abychom umožnili urychlený průjezd záchranářů a pomohli tak zachránit zdraví a životy. Jako zdravotníci víme, jak moc rychle plyne čas, když se jedná o záchranu životů. Rozhodují minuty a většinou i vteřiny. Konec konců, nikdy nevíme, zda někdy hasiči či zdravotníci nepojedou právě k nám a k našim blízkým.

Přejeme vám krásnou a klidnou dovolenou, dětem úžasné prázdniny a všem pak šťastné návraty domů.

Zdroj: YouTube, Rettungsgasse.com, Policie ČR

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky