Druhá a opět úspěšná odborná konference ZZMV

Druhá a opět úspěšná odborná konference ZZMV

Ve středu 10. října 2018 se v TOP HOTEL Praha konala II. odborná konference Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Téma nemohlo být příhodnější – Pracovně lékařská služba (PLS).

Konference byla rozdělena do dvou sekcí, pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Program tvořily tři bloky. První a druhý blok byl společný jak pro sestry a zdravotníky, tak i pro lékaře. Odpolední třetí blok pak posluchači absolvovali rozděleni dle sekcí.

Přivítání všech více jak 185 posluchačů, přednášejících a hostů se ujala Mgr. Dana Středulová, pověřená ředitelka ZZMV. Na něj navázal nejen zdravicí, ale i úvodním slovem Mgr. Jiří Kaucký, státní tajemník v Ministerstvu vnitra, který byl současně s ministrem vnitra, Janem Hamáčkem, i patronem naší konference.

Od ředitele Odboru zdravotnického zabezpečení, Mgr. Jiřího Tomana, zazněl vůbec první odborný příspěvek konference. Na něj navázala naše kolegyně, MUDr. Dita Hornychová, lékařka ObZZ Hradec Králové. Přednesla úvodní příspěvek ZZMV – Rok poté: zkušenosti ZZMV s novelou zákona.

S velkým úspěchem a posluchačským ohlasem byly přijaty také tři příspěvky zahraniční delegace, která zastupovala Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ředitel Odboru zdravotníctva MVSR, plk. MUDr. Gustáv Ušiak, dále plk. MUDr. František Šikula, v. v., primár, ambulancie všeobecného lekára, Nemocnice sv. Michala, a.s., Bratislava a Mgr. Mária Idešicová, námestníčka pre ošetrovateľstvo, Nemocnice sv. Michala, a.s., Bratislava, přednesli velmi zajímavý pohled na výkon PLS a vůbec na systém zdravotní péče o bezpečnostní složky na Slovensku.

Hned dva RHB lékaři, MUDr. Miroslav Rous a MUDr. Simjon Rejdovjan, se ve svém společném příspěvku věnovali vlivu lázeňské péče a ozdravných pobytů na zdraví příslušníků bezpečnostních složek.

Blok přednášek v odpolední sekci lékařů zahájila MUDr. Václava Van Der Meijs, z Psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice. A téma? Víc než zajímavé: Vliv duševních poruch na výkon práce. Primářka MUDr. Jana Malinová, z Kliniky pracovního a cestovního lékařství z FNKV, která byla současně odbornou garantkou konference, se ujala obtížně uchopitelného tématu: Posuzování zdravotní způsobilosti u řidičů z pohledu legislativních změn. Bývalý kolega z ObZZ Brno, MUDr. František Beňa, využil své vynikající mnohaleté odbornosti a přednesl velmi erudovanou přednášku o epidemiologické problematice spojené s migrací.

Bezpečnostní složky prezentoval plk. Ing. Martin Legner, vedoucí oddělení IZS z HZS Středočeského kraje. Velmi podrobně představil téma: Ochranné pomůcky a jejich význam v práci příslušníka HZS | základní ochrana zdraví před působením pracovního prostředí na zdraví zaměstnance. Praktický pohled na ochranu zdraví přímo ve výkonu služby byl pro lékaře velmi zajímavý. Odpolední lékařský blok zakončil Lukáš Tláskal, DiS., předseda Asociace dobrovolných záchranářů ČR, lektor a ředitel metodického cvičení SOS EXTREME, přednáškou: Edukace zdravotníků i nezdravotníků formou metodických cvičení, zážitkové příkladové formy dle kazuistiky.

Odpolední sekci pro zdravotníky nelékaře zahájila přednáškou o náplni práce sestry v pracovnělékařských službách Mgr. Ilona Bartošová, vrchní sestra z Kliniky pracovního a cestovního lékařství z FNKV. Hned po ní se ujaly slova dvě naše kolegyně ze ZZMV. Bc. Lucie Veisheiplová, vrchní sestra ObZZ České Budějovice, si připravila téma: Práce všeobecné sestry v oblasti prevence pro příslušníky bezpečnostních sborů. Bc. Jitka Horáková, DiS. se věnovala námětu: Vliv všeobecné sestry na prevenci v oblasti pohybového aparátu. Preventista KŘ PČR hl. m. Prahy, por. Bc. Ladislav Beránek, sesterskou sekci zakončil přednáškou: Ochrana měkkých cílů.

Zajímá nás hodnocení konference samotnými účastníky. Oslovili jsme proto všechny aktéry konference a požádali je o zpětnou vazbu. Jsme si jisti, že pomocí elektronického dotazníku, který má deset základních okruhů, získáme celou řadu zajímavých postřehů, názorů, ale i doporučení.

Děkujeme všem podporovatelům a partnerům

Za záštitu nad konferencí ještě jednou děkujeme Janu Hamáčkovi, ministru vnitra a dále Mgr. Jiřímu Kouckému, státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra.

Za laskavé partnerství a pomoc při organizaci děkujeme Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR – Pojišťovně 211 a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

Těšíme se na další setkání na příští vzdělávací akci ZZMV

Foto: ©ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky