Dovolujeme si vám představit Mgr. Radka Svobodu, DiS.

Dovolujeme si vám představit Mgr. Radka Svobodu, DiS.

Na jaře tohoto roku bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na pozici vedoucího oblastního zdravotnického zařízení se sídlem v Praze (ObZZ Praha), které má ve své správě celá území dvou nejlidnatějších krajů – hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

Do výběrového řízení podalo přihlášku celkem osm uchazečů, někteří nesplňovali kvalifikační předpoklady a další požadavky na pozici vedoucího oblastního zdravotnického zařízení. K pohovorům byli pozváni dva uchazeči, další dva v průběhu výběrového řízení odstoupili.

Ve výběrové komisi byli zastoupeni Mgr. Dana Středulová, pověřená výkonem funkce ředitelky ZZMV, vedoucí ekonomického odboru, kontrolor, personalistka a vrchní sestra ObZZ Praha. Jako nejvhodnější byl komisí doporučen Mgr. Radek Svoboda, DiS.

Abychom Vám nového vedoucího lépe představili, předali jsme mu několik otázek a požádali o odpovědi.

Pane vedoucí, vítáme Vás v týmu pracovníků ZZMV. Mohl byste nám o sobě něco prozradit? Jaké zdravotnické a manažerské zkušenosti máte?

Děkuji za přivítání. Svoji životní kariéru jsem začal jako hasič. V těch necelých dvaceti letech příslušníka HZS jsem byl více než polovinu tohoto období ve funkci velitele družstva a krátce i velitele stanice. Mimo to jsem byl nejdříve okresním, pak i krajským hlavním instruktorem pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. S tím souvisela i funkce celorepubliková v komisi sboru hlavních instruktorů, jako poradního orgánu GŘ HZS. Po přestupu k ZZS jsem většinu času působil ve funkci staniční sestry, nejdříve na krajské a po mém přestěhování i na menší výjezdové základně. Zároveň jsem se podílel i na projektech v oblasti krizové připravenosti a krizového managementu. Jako poslední působiště bylo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, kde jsem pracoval na úseku ministra jako ministerský rada v oddělení bezpečnosti a řízení rizik.

Proč jste si vybral právě naši instituci a proč jste se zúčastnil se otevřeného výběrového řízení ZZMV?

Již z předchozí odpovědi je vidět, že mám hodně společného s příslušníky bezpečnostních složek státu a stejně tak se zdravotníky. Považuji kombinaci těchto zaměření za velmi vhodnou. Také jsem chtěl zužitkovat i to, že od své první vedoucí funkce se vzdělávám a prohlubuji své vědomosti také v manažerských dovednostech. Především proto mi tato alternativa vycházela jako možná.
 
Co jste si zatím stačil o ZZMV, respektive o ObZZ Praha, nastudovat?

ZZMV má v oblasti poskytované zdravotní péče širokou oblast záběru, která musí reflektovat požadavky bezpečnostních sborů. Je to „služba pro službu“. Na oblastech je činnost nejvíce zaměřená na pracovnělékařskou část. Oblast Praha se ze systému vymyká komplikovanější logistikou v té organizační části a ve zdravotnické je to hlavně reakce na centralizování náborových akcí (kempů) Policie ČR do Prahy. Pomalu, ale jistě si dávám dohromady střípky a detaily organizace ObZZ Praha a jejího fungování.

Na co se zaměříte v nejbližší době?

Nedá se vytrhnout z kontextu, na co je v nejbližší době nutné se zaměřit. Vycházím z myšlenky, že příslušníci a pracovníci, kvůli kterým bylo naše zdravotnické zařízení zřízeno, si zasluhují kvalitní zdravotnické služby. A kvalitní službu mohou vykonávat jen kvalitní lidé s kvalitním vybavením a v kvalitních podmínkách. Z toho plyne, že se nejenom v nejbližší době zaměřím na lidi, vybavení a pracovní podmínky.   

Jaký je Váš střednědobý plán? Kde byste rád viděl ObZZ Praha třeba za tři roky?

Odpovím heslovitě: nově moderně opravená a upravená pracoviště zdravotnického personálu s jasně stanovenými standardy minimálních požadavků na kvalitu, vzdělaný a motivovaný personál, plná elektronizace zdravotnické dokumentace, objednávkový systém k lékaři a pro nábory systém „vše pod jednou střechou“.

Vaše oblíbené motto nebo citát?

Velmi blízká je mi myšlenka čínského filozofa a státníka Konfucia: „Když budeš v zaměstnání dělat to, co tě baví, nikdy nebudeš chodit do práce."

Jaké prvními dojmy Vás provázejí?

První dojem na druhého člověka si uděláte během dvaceti vteřin při setkání s ním. Po tak krátké době v této organizaci, převládají dojmy pozitivní.
 
DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS A PŘEJEME, ABY SE VAŠE PŘEDSTAVY A VIZE NAPLNILY. HODNĚ ŠTĚSTÍ.

Více informací o ObZZ Praha najdete na našem webu, v sekci Zdravotnická zařízení. 

Mgr. Radek Svoboda, DiS. se zapojil také do předávání cen při slavnosti ZZMV. Zastoupil Mgr. Jarmilu Holomovou, sestřičku, která se nemohla kvůli nemoci na slavnost dostavit. Nový vedoucí jí tak mohl na dálku pogratulovat k úspěchu a popřát pevné zdraví. 

Foto na titulce: Radek Svoboda | Foto pod článkem: Petr Šedivý


Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 V. odborná konference ZZMV