Světový den boje proti rakovině

Světový den boje proti rakovině

Světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) připadá jako každoročně na 4. únor. 

Tento významný den je iniciativou nevládní organizace UICC (Union for International Cancer Control) a jejích partnerských organizací, kterých je po celém světě více než 800. Cílem světového dne boje proti rakovině je zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci a oprostit se tak od některých mylných představ, které o rakovině stále panují.

Jedním z mýtů je například tvrzení, že rakovině nelze předejít. To je pravda jen do jisté míry. Konkrétní vznik rakoviny je skutečně výsledkem náhody, ale spojené s nahromaděním a dlouhodobým působením nepříznivých vlivů, tzv. rizikových faktorů.

Rakovina je v současnosti nejčastější světovou příčinou úmrtí

Odhaduje se, že jí v roce 2012 podlehlo více než 8,2 milionu obyvatel planety. Celosvětový výskyt rakoviny se v uplynulých 4 letech zvýšil o 11 % na odhadovaných 14,1 milionu případů v roce 2012 a očekává se, že toto číslo do budoucna dále poroste.

Prevence je přitom podle odborníků stále nedostatečná

Problém tkví hlavně  v nezdravém životním stylu - kouření cigaret je jednoznačně nejvýznamnější jednotlivou příčinou vzniku rakoviny. Výživové faktory se podílí asi 35 %  na celkové úmrtnosti způsobené nádory. Riziková je zejména nadměrná konzumace alkoholu a tuků.

Odborníci dělí prevenci rakoviny na tři typy:

  • Primární prevence – obecná opatření prováděná v okamžiku, kdy ještě nic nehrozí. U nádorových onemocnění patří mezi hlavní preventivní opatření zdravý životní styl, dostatek pohybu, vyhýbání se nadměrným zlozvykům (cigarety, alkohol) a omezení rizik prostředí (znečištění, rizikové povolání).
  • Sekundární prevence – snaha zabránit hrozícímu nebezpečí. Včasné zjišťování stavů, které se vyznačují zvýšeným rizikem nádorů, a následné řešení těchto stavů. Snahou je maximálně omezit veškeré již existující ovlivnitelné rizikové faktory. Důležité je také člověka se zvýšeným rizikem sledovat, aby mohla být případná nádorová choroba odhalena včas a brzy léčena. Včasná léčba má totiž mnohem větší šanci na úspěch než léčba u velmi pokročilých nádorů.
  • Terciární prevence – soubor opatření, která se snaží snížit dopad již probíhajícího chorobného stavu.

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra má hned dva partnery v boji proti rakovině, se kterými se na základě memoranda o spolupráci podílí na preventivních programech:


Zdroj: Masarykův onkologický ústavWorld Cancer Day​, Léčba-rakoviny.cz

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky