Setkáváme se

Setkáváme se

Vůbec první společné jednání dvou odborů – Poliklinika Praha a ObZZ Praha, se uskutečnilo ve středu 20. března 2019 v aule Policejní akademie ČR v Praze. Účastnili se jej nejen lékaři, ale také setry společně s dalšími nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

Tématem setkání bylo představení nových možností a kapacit Polikliniky Praha, výměna zkušeností, poznatků a prohlubování spolupráce mezi lékaři a zdravotníky obou odborů, zejména pak ve smyslu kapacit odborných a specializovaných medicínských oborů, konzultací a dalších interakcí spolupráce v praxi PLS a léčebné péče.  

Na úvod k auditoriu promluvila Mgr. Dana Středulová, ředitelka ZZMV, která nejen kolegyně a kolegy přivítala, ale sdělila jim i zásadní novinky z posledních dnů a v neposlední řadě všem poděkovala za spolupráci
 
Hlavními řečníky tohoto setkání a prezentujícími byli MUDr. Jindřiška Jelínková, vedoucí odboru Poliklinika Praha a Mgr. Radek Svoboda, DiS., vedoucí odboru ObZZ Praha.

Můj dojem ze společného setkání obou odborů je velmi pozitivní. Skvělá příležitost sdělit si všechny podstatné novinky z našich ordinací a pracovišť. Jsem přesvědčený, že všichni účastníci si najdou způsob a příležitost k odborné spolupráci pro další zvyšování kvality péče o příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnanců Ministerstva vnitra. Smysl setkání byl naplněn, a i díky němu máme podnětné připomínky pro zlepšení pracovního prostředí a nastavení podpůrných procesů péče.
 
Mgr. Radek Svoboda, DiS., vedoucí ObZZ Praha

Nápad uskutečnit takové setkání vyšlo především z řad samotných lékařů. Odpovídala tomu i samotná diskuze ve druhé části setkání, na které padlo mnoho zajímavých podnětů k akutním i dlouhodobějším aspektům naší práce.

Policejní akademii děkujeme za milou spolupráci a zajištění prostor a techniky.

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky