ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

S lítostí a zármutkem | kondolence Thomayerově nemocnici

S lítostí a zármutkem | kondolence Thomayerově nemocnici

Přesně tyto okamžiky jsou v našich profesích zdravotníků jedny z nejbolestivějších a netíživějších. 

Vážený pane řediteli,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
s hlubokým zármutkem jsem v neděli v noci přijal zprávu o předčasném, a především nečekaném úmrtí zdravotní sestřičky vaší nemocnice.

Dovoluji si nejen za sebe, ale i za všechny mé kolegyně a kolegy Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra kondolovat její rodině a blízkým. Vám a celému Vašemu zdravotnickému týmu vyslovuji hlubokou účast a společný zármutek.

Není snadné se vyrovnat s tak náhlým odchodem kolegyně. Zvláště nyní, v době, kdy dobrých zpráv není nazbyt, kdy nás, zdravotníky, ale i celou veřejnost stíhá jedna zlá zpráva za druhou. S o to větší pokorou, respektem a usebráním se musíme dívat dopředu a najít další odhodlání společně čelit pandemii a smutku za naši kolegyni, první oběť pandemie z řad zdravotníků u nás. Myslíme současně na všechny další již nemocné zdravotníky nejen u nás, ale i v Itálii, Francii, Španělsku a v dalších zemích celého světa.

Nezbývá nám nic jiného, než se pokusit společně se navzájem se podpořit. V dobrém, i ve zlém.
 
V úctě, Ing. Miroslav Červenka, ředitel

Vážený pan
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel nemocnice
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
  
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV