ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Riziko přenosu COVID-19 pro zachránce během provádění KPR

Riziko přenosu COVID-19 pro zachránce během provádění KPR

Návrh konsenzuálního stanoviska a léčebného doporučení ILCOR k veřejné diskuzi ze dne 30. 3. 2020

 

Doporučení léčebného postupu: 

  1. Podle aktuálních poznatků mohou komprese hrudníku a kardiopulmonální resuscitace vytvářet aerosol (slabé doporučení, velmi nízká jistota).
  2. Doporučujeme, aby v době současné pandemie COVID-19 laičtí zachránci prováděli u dospělých resuscitaci pouze kompresemi hrudníku a zajistili defibrilaci s využitím veřejně dostupného defibrilátoru (prohlášení o dobré praxi).
  3. Doporučujeme, aby v době současné pandemie COVID-19 laičtí zachránci prováděli u dětí kromě srdeční masáže rovněž umělé dýchání, pokud jsou ochotní, vyškolení a schopni tak učinit (prohlášení o dobré praxi).
  4. Doporučujeme, aby v době současné pandemie COVID-19 zdravotničtí pracovníci používali osobní ochranné pomůcky pro všechny výkony vytvářející během resuscitace aerosol (slabé doporučení, velmi nízká jistota).
  5. Doporučujeme, aby v situacích, kdy možný přínos převažuje nad riziky, zvážili zdravotničtí pracovníci provedení defibrilace před zahájením výkonů vytvářejících aerosol, které vyžadují použití osobních ochranných pomůcek (prohlášení o dobré praxi).

Reference: Couper K, Taylor-Phillips S, Grove A, Freeman K., Osokogu O, Court R, Mehrabian A, Morley P, Nolan JP, Soar J, Berg K, Olasveengen T, Wychoff M, Greif, R, Singletary N, Castren M, de Caen A, Wang T, Escalante R, Merchant R, Hazinski M, Kloeck D, Heriot G, Neumar R, Perkins GD on behalf of the International Liaison Committee on Resuscitation. COVID-19 infection risk to rescuers from patients in cardiac arrest. Consensus on Science with Treatment Recommendations [Internet] Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), 2020

March 30. Available from: https://costr.ilcor.org

Překlad: Anatolij Truhlář | verze 30. 3. 2020

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV