ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Lékařské fakulty UK: Očkování je jedinou cestou k normálu

Lékařské fakulty UK: Očkování je jedinou cestou k normálu

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LF Plzeň a LF Hradec Králové) jednoznačně podporují názor, že očkování je jedinou cestou, jak dosáhnout návratu k normálnímu životu společnosti – tedy k životu bez roušek, k normálnímu společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu, k cestování bez omezení. Kromě toho je očkování a tím potlačení nemoci v populaci cestou, jak vrátit normální pracovní rytmus i do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. 

Pokud by současná pandemie s přetížením zdravotníků trvala dlouho, lze očekávat neblahé důsledky jak na zdravotníky samé, tak i na zdravotní stav obyvatel – nebylo by dost kapacit pro léčení jiných nemocí. Ze všech těchto důvodů jednoznačně podporujeme očkování proti nemoci covid-19 s těmi vakcínami, které budou schváleny Evropskou lékovou agenturou (European Medicines Agency, EMA) v indikacích tímto regulačním orgánem povolených.

Dosud publikované informace o očkovacích látkách potvrzují jejich spolehlivost v navození imunitní odpovědi a tím pádem ve snížení rizika prodělání závažných forem nemoci. Potvrzují rovněž bezpečnost vakcín v krátkodobém sledování. Jsme přesvědčeni, že i případná dlouhodobá rizika budou méně významná ve srovnání s akutními komplikacemi či chronickými riziky nemoci covid-19. Jednoznačným argumentem je více než devět tisíc šet set zemřelých na covid-19 od počátku epidemie. V první fázi musí být proti covidu-19 očkovány rizikové skupiny, tedy starší občané a chronicky nemocní a následně nejvíce ohrožený zdravotnický personál v zájmu udržení kvalitní péče o všechny nemocné.
Chceme-li zabránit zbytečným úmrtím dalších tisíců spoluobčanů, stabilizovat situaci ve zdravotnických a sociálních zařízeních a vrátit život v naší zemi do normálních kolejí, tak máme jen tři možnosti jak toho dosáhnout – proočkováním ohrožené rizikové populace, chytrou karanténou a důsledným dodržováním protiepidemických opatření do doby, než se očekávaný účinek vakcinace dostaví.

V Praze dne 15. prosince 2020

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy, profesor 1. lékařské fakulty UK
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., děkan Lékařské fakulty v Plzni
Prof. MUDr. Jiří Manďák, PhD., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty UK
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. lékařské fakulty UK
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. lékařské fakulty UK

Zdroj: FÓRUM | Magazín Univerzity Karlovy

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV