ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prohlášení WHO k bezpečnostním signálům vakcíny AstraZeneca COVID-19

Prohlášení WHO k bezpečnostním signálům vakcíny AstraZeneca COVID-19

17. března 2021 | Některé země Evropské unie dočasně pozastavily používání vakcíny AstraZeneca COVID-19 jako preventivní opatření na základě hlášení vzácných poruch srážení krve u osob, které vakcínu dostaly. Ostatní země v EU – po zvážení stejných informací – se rozhodly vakcínu ve svých imunizačních programech používat i nadále. 

Očkování proti COVID-19 nesníží nemoci ani úmrtí z jiných příčin. Je známo, že se tromboembolické příhody vyskytují často. Venózní tromboembolismus je celosvětově třetím nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. 

V rozsáhlých vakcinačních kampaních je pro země rutinou signalizace potenciálních nežádoucích účinků po imunizaci. To nutně neznamená, že tyto události souvisejí se samotným očkováním, ale je dobrým zvykem je vyšetřit. Ukazuje také, že monitorovací systém funguje a že jsou zavedeny účinné kontroly. 

WHO je v pravidelném kontaktu s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a regulačními orgány po celém světě ohledně nejnovějších informací o bezpečnosti vakcín COVID-19. Globální poradní výbor WHO pro bezpečnost vakcín pečlivě hodnotí nejnovější dostupné údaje o bezpečnosti vakcíny AstraZeneca. Jakmile je tento přezkum dokončen, WHO okamžitě sdělí zjištění veřejnosti.

V současné době se WHO domnívá, že přínosy vakcíny AstraZeneca převažují nad jejími riziky, a doporučuje, aby očkování pokračovalo. 
 
Zdroj: https://www.who.int/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV