ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

V. odborná konference ZZMV

V. odborná konference ZZMV

Připravujeme další odbornou konferenci ZZMV. Bude v pořadí již pátá a zaměří se na dvě hlavní témata:  PLS, tedy na pracovně lékařskou službu a na druhé téma, covid-19 – práce zdravotníků v nouzovém stavu. Konference se uskuteční 7.  října 2021 a pevně věříme, že nám ji zhoršující se epidemická situace opět nezhatí. 

Tímto spouštíme elektronické přihlašování. 
 

Všechny případné otázky směřujte na Miloše Navrátila, milos.navratil@zzmv.cz.

Děkujeme všem za spolupráci a nebývalou podporu, které se nám od Vás dostává. Všem přejeme pevné zdraví.


Základní sada informací k organizaci konference:

  • Konference se koná 7. 10. 2021 v aule Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha | mapa
  • Účast na konferenci je pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky ZZMV a další pracovníky  resortu Ministerstva vnitra bezplatná.
  • Ostatní zájemci mimo resort MVČR uhradí účastnický poplatek ve výši 600,- Kč.
  • Konference je akreditována Českou lékařskou komorou (ČLK) v maximálním počtu 6 kreditů.
  • Dopolední i odpolední část je společná pro lékaře i sestry nebo jiné zdravotnické profese.
  • Přednášet budou přední externí experti z oborů epidemiologie, imunologie, neurologie, ochrany obyvatelstva a další.
  • Konference má i mezinárodní účast. O své zkušenosti se s námi podělí i lékaři a experti z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, jednáme i s dalšími kolegy ze zahraničí.
  • Program konference zveřejníme již brzy. Upozorňujeme na možné změny, úpravy či doplnění v programu.
Děkujeme za Váš zájem účastnit se naší V. odborné konference ZZMV a děkujeme také všem partnerům a podporovatelům.

Zde najdete oba potřebné e-formuláře k přihlášení. Vyberte si jeden z nich podle toho, kde pracujete:

V případě potřeby dalších informací kontaktujte Miloše Navrátila, PR, pracovníka s veřejností ZZMV a koordinátora konference, na info@zzmv.cz nebo 730 546 895.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast


Informace pro platící účastníky

Účastnický poplatek ve výši 600,- Kč hradí všichni účastníci, jejichž pracoviště není v resortu Ministerstva vnitra České republiky. Poplatek je nutné uhradit předem, nejpozději do 5. 10. 2021, a je nevratný. Částku uhraďte na účet Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk, č. ú. 19-4800881/0710, vedený u České národní banky. Do poznámky, prosíme, uveďte příjmení a jméno účastníka.


Informace k GDPR a poskytování osobnních údajů:

Vyplněním a odesláním přihlášky na konferenci udělujete souhlas Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk, IČ: 75154960 ke zpracování jména, příjmení, titulu, e-mailové adresy, pracovní pozice a adresy ZZMV – a to výhradně za účelem Vaší registrace na konferenci a následně k marketingovým účelům spojeným s pořádáním II. odborné konference ZZMV: PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA, konané v termínu 20. 10. 2020 a to po dobu 2 let od data poskytnutí souhlasu.

Dále udělujete souhlas s pořizováním fotodokumentace nebo multimediálních záznamů v době konání konference. Fotografie a multimediální data mohou být použity na platformách elektronické i tištěné komunikace ZZMV, jako je například web a sociální sítě ZZMV, sborník konference a podobně. 

Poučení: Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu poverenec@zzmv.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 až 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV