ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Konference ZZMV? Registrace stále běží!

Konference ZZMV? Registrace stále běží!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, připravujeme další odbornou konferenci ZZMV. Bude v pořadí již sedmá a zaměří se na hlavní témata:  PLS, tedy na pracovně lékařskou službu a další aspekty, které se PLS týkají.

Konference se uskuteční 10.  října 2024 v Praze.Spustili jsme elektronické přihlašování:

 • e-formulář pro přihlášení
 • vyplnění formuláře je intuitivní a nezabere Vám více než 2 minuty
 • pokud byste přesto měli jakékoliv potíže s vyplněním, spojte se s námi a my Vám rádi pomůžeme
Děkujeme za Váš zájem účastnit se naší VII. odborné konference ZZMV a děkujeme také všem partnerům a podporovatelům.

Základní sada informací k organizaci konference:

 • Konference se koná 10. 10. 2024 v aule Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha | mapa
 • Prezence účastníků od 8:00 do 9:30 hodin.
 • Zahájení v 9:30 hodin. Předpokládaný konec v 17:00 hodin.
 • Účast na konferenci je pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky ZZMV a další pracovníky  resortu Ministerstva vnitra bezplatná.
 • Ostatní zájemci mimo resort MVČR uhradí účastnický poplatek ve výši 800,- Kč.
 • Odborným garantem konference je MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA, přednostka Kliniky pracovního
  a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • Konference je akreditována Českou lékařskou komorou (ČLK) v maximálním počtu 6 kreditů.
 • Přednášet budou přední externí experti z oblasti pracovního lékařství, akademické sféry, fakultních nemocnic a resortu MV, ochrany obyvatelstva a další.
 • Konference má i mezinárodní účast. O své zkušenosti se s námi podělí i lékaři a experti z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, jednáme i s dalšími kolegy ze zahraničí.
 • Program konference budeme zveřejňovat postupně. Upozorňujeme na možné změny, úpravy či doplnění v programu.
Děkujeme za Váš zájem účastnit se naší VII. odborné konference ZZMV a děkujeme také všem partnerům a podporovatelům.
 

V případě potřeby dalších informací kontaktujte Miloše Navrátila, vedoucího kanceláře ředitele ZZMV a koordinátora konference, na info@zzmv.cz nebo 730 546 895.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast


Informace pro platící účastníky

Účastnický poplatek ve výši 800,- Kč hradí všichni účastníci, jejichž pracoviště není v resortu Ministerstva vnitra České republiky. Poplatek je nutné uhradit předem, nejpozději do 4. 10. 2024 vč., a je nevratný. Částku uhraďte na účet Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk, č. ú. 19-4800881/0710, vedený u České národní banky. Do poznámky, prosíme, uveďte příjmení a jméno účastníka.


Informace k GDPR a poskytování osobních údajů:

Vyplněním a odesláním přihlášky na konferenci udělujete souhlas Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk, IČ: 75154960 ke zpracování jména, příjmení, titulu, e-mailové adresy, pracovní pozice a adresy – a to výhradně za účelem Vaší registrace na konferenci a následně k marketingovým účelům spojeným s pořádáním VII. odborné konference ZZMV: PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA, konané v termínu 10. 10. 2024 a to po dobu 2 let od data poskytnutí souhlasu.

Dále udělujete souhlas s pořizováním fotodokumentace nebo multimediálních záznamů v době konání konference. Fotografie a multimediální data mohou být použity na platformách elektronické i tištěné komunikace ZZMV, jako je například web a sociální sítě ZZMV, sborník konference a podobně. 

Poučení: Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu poverenec@zzmv.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 až 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV