ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nečekané a smutné oznámení

Nečekané a smutné oznámení

V Praze dne 2. října 2021
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
s hlubokým zármutkem jsem v sobotu po poledni přijal zprávu o skonu naší dlouholeté kolegyně, paní Marie Krausové. Pracovala jako všeobecná sestra v ordinaci v budově Kongresová, pod ObZZ Praha.

Pro resort Ministerstva vnitra pracovala úctyhodných 45 let. Patří jí za to veliké poděkování a úcta nejen od nás, ale od všech pacientů, kteří jí za tu dlouhou dobu prošli ordinací.

Dovoluji si její rodině a blízkým, stejně jako všem jejím kolegyním a kolegům v ObZZ Praha, vyslovit hlubokou účast a zármutek. 

Není snadné se vyrovnat s  odchodem blízkého člověka, kolegyně, se kterou mnozí ze ZZMV prožili většinu svého profesního života. Přesto se o to musíme pokusit, navzájem se podpořit a nalézt útěchu i v tak smutném čase.

Čest její památce.

Ing. Miroslav Červenka
ředitel ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV