ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pátá odborná konference ZZMV

Pátá odborná konference ZZMV

V pořadí už V. odborná konference ZZMV proběhla ve čtvrtek 7. 10. 2021. Začala v 8:30 hodin a poslední příspěvek, závěrečné slovo Ing. Miroslava Červenky, ředitele ZZMV, skončilo v 17:20 hodin.

A jaká byla hlavní témata konference?
Pracovně lékařská služba a druhé téma, covid-19 – práce zdravotníků v nouzovém stavu. 

Konference se v aule Policejní akademie ČR v Praze a účast na konferenci byla pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky ZZMV a další pracovníky resortu Ministerstva vnitra bezplatná. Jsme rádi, že se konference zúčastnili i zástupci Policie ČR a HZS ČR.

Zazněly příspěvky zástupců ZZMV, resortu ministerstva vnitra a přednášky od uznávaných kapacit v oboru:

Jako první vystoupil Ing. Miroslav Červenka, ředitel ZZMV. Všechny zúčastněné přivítal, pozdravil a zahájil jednání konference. Přednesl také roční shrnující informace o činnosti ZZMV v podmínkách nouzového stavu.

Ing. Miroslav Červenka také objasnil, proč každoročně takto rozsáhlou konferenci ZZMV pořádá: Především je to příležitost, jak se naši lékaři mohou z celé země sejít pohromadě a vést odbornou debatu. Přestože naší hlavní činností je pracovně lékařská služba, zveme na konferenci i experty z jiných oborů, s ohledem na zařazení aktuální problematiky a kazuistiky. V tomto roce to zcela logicky muselo být i téma covid-19. Konferenci proto chápeme nejen jako odborné setkání, ale i šanci k neformálním diskuzím. Už po páté máme tu čest hovořit také kolegy ze Slovenska, kde mají zdravotnickou službu jejich ministerstva vnútra pojatu trochu odlišně, takže opět jistě dojde i k předávání zkušeností ze zahraničí. Děkuji všem účastníkům a všem přednášejícím."

Od RNDr. Josefa Postráneckého, státního tajemníka v Ministerstvu vnitra zazněl příspěvek, ve kterém zhodnotil zdravotnickou problematiku z pohledu resortu ministerstva vnitra. Následně všichni shlédli video pozdrav 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka.

První odbornou přednášku přednesl Mgr. Jiří Toman, ředitel OZZ MV. Poté se ujal slova kolega, MUDr. Jiří Zetocha, Ph.D., vedoucí ObZZ Hradec Králové a předseda poradního sboru ředitele ZZMV.

Kapitán Ing. Jiří Matějka ml., z chemické služby MV - GŘ HZS ČR, zaujal přednáškou na téma "Testování dekontaminační účinnosti". Tento zajímavý projekt iniciovali hasiči hned na počátku pandemie a dosáhli pozoruhodných, a hlavně relevantních výsledků a informací. Zástupci ZZMV měli možnost se testování účastnit jako pozorovatelé.

Po polední přestávce vystoupil skvělý MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., infektolog z Kliniky infekčních nemocí pražské Fakultní nemocnice Bulovka a vedoucí Katedry infekčního lékařství 2. lékařské fakulty. MUDr. Trojánek přispěl přednáškou na téma: "Význam vakcinace v boji s pandemickými chorobami." Jeho vystoupení vyvolalo ohromný zájem, o čemž svědčila i následná diskuse.

Na velmi aktuální a závažné téma "Popis a léčba post-covidových syndromů", poukázal MUDr. Samuel Genzor, zástupce přednosty kliniky, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Také jeho přednáška vyvolala velký zájem a ohlas. Diskuse se přesunula i do kuloárů při cofee break.

Ředitelka Úseku zdravotnického Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky - Pojišťovny 211, MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, přispěla přednáškou o pohledu z druhé strany: "Pandemie z pohledu zdravotní pojišťovny".

Pomocí telemostu jsme se spojili s Bratislavou, kde sídlí plk. MUDr. Gusáv Ušiak, ředitel, Odbor zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zkušenosti s pandemií, odlišné přístupy a jiná zadání úkolů shrnul v přednášce "Skúsenosti zdravotníkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z potlačením pandémie covid-19".

Prof. Marek Šusta, Ph.D. aet. Ph.D. ze Science Dynamics Research Labs, společně s neurologem a primářem ZZMV, MUDr. Ing. Svojmilem Ebu Petránkem, CSc., MBA, prezentovali velmi zajímavé téma, které resonuje laickou i odbornou komunitou, a to predikci vývoje pandemie. Nelineární způsoby a metody získávání prognoz shrnuli v příspěvku "Dynamika pandemie a její modelování".

Hlavní sestra ZZMV, Bc. Martina Borůvková, se ve svém příspěvku zaměřila na příklady dobré praxe, testování a pracoviště, která vnikla v zařízeních pro cizince. Její přednáška „Řešení pandemie a protiepidemická praxe v ZZC“ shrnula zkušenosti jak ze ZZC Bělá – Jezová, tak i ze ZZC Vyšní Lhoty.

Všechny odborné příspěvky shrnul MUDr. Ing. Svojmil Ebu Petránek, CSc., MBA, primář ZZMV. Kromě samotné rekapitulace konference přidal i svůj pohled na vývoj a rozvoj ZZMV v přednášce „I have a dream“.

Závěrečné slovo, poděkování a rozloučení patřilo Ing. Miroslavu Červenkovi, řediteli ZZMV.

Další, už VI. odbornou konferenci ZZMV, plánujeme uspořádat v září 2022. 

Děkujeme všem a těšíme se příště. 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV