ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Světlo na konci tunelu

Světlo na konci tunelu

Na jaře roku 2020 volal celý svět po vakcíně, která by zamezila pandemickému šíření nemoci covid-19. Nyní, když máme hned několik účinných preparátů, objevují se nechtěné nepřesnosti, nebezpečné a cílené hoaxy, dezinformace a strašení. Tématu se začali věnovat respektovaní vědci, skuteční odborníci, lidé z praxe. Základem vyvracení mýtů a dezinformací je pak uvádění zdrojů, ověřených faktů a dat, které byli veřejně publikovány a podrobeny kritickým a oponentním procesům.

Pokusíme se souhrnně přinést odpovědi na řadu otázek a současně vyvrátit některé mýty a vnést trochu světla.

Tím světlem na konci tunelu totiž není jen samotné očkování, ale i prevence, ohleduplnost jeden k druhému, vzájemný názorový respekt, úcta k práci druhých, společné úsilí dosáhnout úspěchů v boji s pandemií a to vše na základě rozumu, vědění, odbornosti, výzkůmu a ověřitelných dat.


Vakcína je naší jedinou zbraní

Chovejme se nadále zodpovědně - dodržujme pravidlo 3R/4R - nosme roušky, myjme si ruce, dodržujme dostatečné rozestupy - neshlukujme se, a používejme i rozum. Prostě dodržujme pravidla, i když je to už na samé hranici frustrace, nepodléhejme jí.

Celý svět a také Českou republiku zaplavují cílené dezinformační zprávy a fake news o očkování proti COVID-19. Informacím podléhá značná část populace, včetně některých zdravotníků. Vakcína je jedinou šancí společnosti zvládnout pandemii koronaviru. Přední čeští infektologové, vakcinologové a epidemiologové tímto vyzvali zdravotnickou i laickou veřejnost k neustálému zodpovědnému chování a nepodceňování této nemoci. Společně tvrdí, že očkování je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro ovlivnění nepříznivého epidemiologického vývoje a pro návrat k normálnímu životu. Výzvu si můžete přečíst na webu České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Jak se vyznat ve vakcínách? Velký průvodce očkováním proti COVID-19

Zahájení plošného očkování proti nemoci COVID-19 bylo dlouho očekávanou událostí po celém světě. Cílem je bezpečně stimulovat imunitní systém, aby byl schopen se účinně bránit při styku s nebezpečným virem. Vakcína navíc není pouze jedna. Mnoho společností po celém světě již na počátku pandemie zahájilo vývoj očkovacích látek, které postupně procházelo jednotlivými stádii výzkumu, až k finálnímu schválení regulačními a kontrolními orgány.

Tento článek Projektu Medici PRO Očkování  nabízí přehled, jak se v různých typech vakcín vyznat a jaké jsou mezi nimi rozdíly, například v principu fungování, světové distribuce, bezpečnosti, účinnosti či rizika vedlejších účinku.

Rychlosti navzdory: bezpečná vakcína proti COVID-19 staví na znalostech z minulosti

Přestože nová vakcína proti koronaviru vznikla v rekordním čase, její vývoj nezačal v žádném případě od nuly. Naopak je postavený na dlouholetém výzkumu, který vedl k podrobné znalosti tohoto viru a současně k vývoji nových technologií umožňujících rychlé vytvoření nové vakcíny. Jak vakcína vznikla a co všechno pomohlo její vývoj urychlit se dozvíte v dalším článku Projektu Medici PRO Očkování.
 

Reakce organismu na očkování aneb Vše je v pořádku

Po očkování se může objevit bolest hlavy, únava nebo například bolest svalů. Není se čeho bát, nejedná se o příznaky nemoci. Očkováním se naše tělo a imunitní systém učí, jak bojovat s nemocí, proti které vakcína chrání. Tohle učení s sebou přináší i výše zmíněné nepříjemnosti. Projekt Medici PRO Očkování téma skvěle shrnul tak, že věcem porozumí i laici.

Co víme o mRNA vakcínách?

Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů. Co víme o mRNA vakcínách? U mRNA vakcín byla na začátku klinických studií zjištěna nestabilita volné RNA v organismu, neočekávané zánětlivé projevy a nízká imunitní odpověď. Technologické pokroky v oblasti biologie a chemie posledních let však vedly ke zlepšení stability, bezpečnosti a účinnosti vakcín připravených touto technologií. Tématu se podrobně věnuje projekt NZIP.

 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV