ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Světový den alergie a astmatu

Světový den alergie a astmatu

Světový den astmatu a alergie, který letos připadá na 2. května (první úterý v květnu), vyhlásila Globální iniciativa pro astma (GINA) ve spolupráci s Evropskou federací sdružení alergiků a astmatiků. V tento den se po celém světě konají aktivity, které mají za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou těchto závažných onemocnění.

Čím dál více se totiž potvrzuje, že alergie a astma nejsou jen osobním problémem astmatiků a alergiků, ale že svými sociálně ekonomickými důsledky jsou věcí veřejnou. Státní zdravotní ústav vede statistiky, ze kterých vyplývá, že alergie postihuje 25 procent populace a její výskyt stále narůstá. V roce 2015 se léčilo v oboru alergologie a klinická imunologie celkem 1 021 412 pacientů, tj. 97 pacientů na 1 000 osob v populaci. Zastoupení pohlaví zůstává v průběhu času konstantní, 55– 56 % pacientů tvoří ženy a 44–45 % muži.

Alergici jsou hlavní rizikovou skupinou pro vznik astmatu. Odhaduje se, že v letošním roce astma bude trápit v České republice na 600 tisíc dětí a dospělých. Ale pozor! Současně je známo, že téměř polovina případů astmatu zůstává zatím nepoznána a není léčena.

Co je to alergie?

Alergie je přecitlivělost organizmu na určitou látku – alergen (pyl, prach, peří, srst, některé potraviny či léky aj.). Podstatou alergie je porucha imunitního systému vedoucí k nadměrným reakcím, poškozujícím organizmus nebo určité orgány. Dispozice ke vzniku alergie je vrozená a podílí se na ní několik genových skupin. Alergie postihuje 25 % populace a alergiků ve všech částech světa přibývá. Stále stoupá počet případů sezónní pylové alergie, alergie z prostředí interiérů (roztoči) a alergie potravinové (např. na ořechy, sóju).

Příčinou nárůstu alergie je vzájemné působení genetických vlivů s vlivy prostředí. V končícím 20. století se změnilo mnoho faktorů, které na člověka působí:

 • snížil se tlak infekcí (tuberkulóza, epidemie spalniček, neštovic, dětské obrny, černého kašle apod.)
 • změnil se způsob života (městské aglomerace, průmysl, chemizace, škodliviny průmyslových exhalací, zplodin autoprovozu, způsob bydlení, vytápění, větrání, zvýšený kontakt se zvířaty v bytovém prostředí)
 • příklad: zplodiny autoprovozu narušují povrch pylových zrn a bílkoviny z jejich nitra se snadno uvolní a jsou silnými alergeny. proto stoupá pylová alergie hlavně ve městech, a ne na venkově
 • změnila se výživa a nabídka potravinářského průmyslu
 • kuřáctví zasahuje mládež
 • alergici trpící ekzémem, alergickou rýmou („sennou rýmou“) jsou hlavní rizikovou skupinou pro vznik astmatu
 • počet pacientů léčených z důvodu stálé alergické rýmy byl v roce 2015 155 721 (15 na 1 000 osob)

Rizikům aktuálního vlivu prostředí se dá alespoň z části předcházet. Kvalitní informace poskytuje např. Pylová informační služba https://www.pylovasluzba.cz/

 

Co je astma a kdy začíná?

Astma se projevuje souborem příznaků, z nichž nejzávažnější je dušnost, zejména ztížený výdech s příznakem hvízdavého dýchání. Časté jsou noční dušnosti, dušnosti při nebo po tělesné námaze, dráždivý chronický kašel nebo opakující se záněty průdušek. Dále se může jednat o záchvaty kašle při emocích (pláč či smích) a kašel vyvolaný kontaktem se zvířetem, při pobytu ve starém, prašném a vlhkém domě nebo vyskytující se v určitém ročním období.

Dětské astma vzniká v 50 procentech případů v prvních pěti letech života. Astma dospělých začíná v polovině případů v dětství. Astma seniorů začíná ve 30 procentech případů ještě po 65. roce věku.

Příčiny astmatu:

 • alergie – roztoči, pyly atd.
 • virové infekce
 • profesní látky – nejčastěji se objevuje profesní astma u zaměstnanců v zemědělství (29,8 %), při výrobě potravin (27,3 %), v textilním průmyslu, ve zdravotnictví, při výrobě pryže či plastů.

Výskyt astmatu v České republice:

 • prevalence pacientů s astmatem nabývá rostoucí tendence, v roce 2015 se s astmatem léčilo 291 769 (28 na 1 000 osob) pacientů
 • nepoznáno, a tudíž neléčeno je v České republice 250 – 350 000 astmatiků
 • cílem je zlepšit diagnostiku ve všech věkových skupinách. při tom je třeba věnovat pozornost dětem i dospělým s ekzémem a alergickou rýmou
 • nepoznané a neléčené astma se v průběhu života projeví zhoršenou funkcí plic, sníženou tělesnou výkonností a zdatností, zvýšenou nemocností na choroby dýchacích cest
 • nepoznaná a neléčená alergie se v průběhu života projeví překvapivou, někdy velmi těžkou, reakcí na potraviny, na vlivy prostředí, na kontakt se zvířaty nebo těžkou reakcí na bodnutí hmyzem
 • je rizikem pro vznik kožních alergií, pro vznik alergické rýmy a astmatu
 • podmínkou úspěšné, bezpečné a účinné léčby je jednak vzdělaný lékař a zároveň informovaný, poučený a spolupracující pacient

Kolik stojí astma?

Největší náklady spotřebují těžké astmatické stavy, které vyžadují léčbu v nemocnici, na jednotkách intenzívní péče a je u nich nutno použít kombinované léčby farmaky. Tyto stavy i při malém množství (10 až 15 %) spotřebují většinu finančních prostředků (65 %).

Léky pro léčbu astmatu se rozdělují na léky úlevové, záchranné, používané pro potlačení příznaků a na léky podávané dlouhodobě, pravidelně, které mají účinek protizánětlivý, hojící zánět a působící preventivně.

Postupně se zlepšuje diagnostika a je zaváděn nový systém léčby. V březnu 1996 byla vyhlášena Strategie diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice. Uvádí, že antiastmatika jsou v pořadí všech lékových skupin na osmém místě. Náklady na léky stouply. Zavádění léčby astmatu podle mezinárodně potvrzeného standardu má mimořádné výsledky, které vyrovnávají náklady na léky, což potvrzují příklady z jednotlivých našich zdravotnických pracovišť.

Představujeme:

GINA – Globální iniciativa pro astma

Je celosvětová nezisková organizace, která vznikla pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a ve spolupráci s Národním ústavem plicních, srdečních a krevních nemocí USA, aby ve skupině expertů z mnoha zemí celého světa informovala, zpracovávala a pomáhala uskutečňovat moderní strategii péče o astmatiky. První verze této Strategie byla zpracována a všemi mezinárodními organizacemi přijata v roce 1995. Ve skupině Globální strategie byla zastoupena mezi 21 členy i Česká republika. Nový doporučený postup pro péči o astma GINA 2017 je již k dispozici. Plný dokument lze získat zde. Kapesní průvodce 2017 je ke stažení 

EFA – Evropské sdružení astmatiků a alergiků

Je organizací, která sdružuje v Evropě všechna sdružení, kluby, společnosti alergiků a astmatiků. Cílem je výměna informací, předávání znalostí, zkušeností a výchova ke způsobu života, který pomůže snižovat rizika astmatu i alergie. Úzce spolupracuje s Evropskou unií.

ČIPA – Česká iniciativa pro astma

Je obecně prospěšná organizace, kterou založily odborné lékařské společnosti alergologů a klinických imunologů, pneumologů a ftizeologů a fyziologů i patologů dýchání. V roce 1996 zpracovala ČIPA Strategii diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice.

Zdroj: ČIPA, GINA, centrumalergie.cz, Státní zdravotní ústav, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV