ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jste už přihlášeni? Poslední možnost dnes do 14:00 hodin

Jste už přihlášeni? Poslední možnost dnes do 14:00 hodin

​VI. ročník odborné konference ZZMV: Pracovnělékařská služba (PLS), kterou jsme se rozhodli uspořádat 12. října 2023 v aule Policejní akademie ČR v Praze, se nezadržitelně blíží.

Účast všech lékařů, sestřiček, zdravotníků a dalších pracovníků resortu ministerstva vnitra je bezplatná, za to hned s maximem 6 akreditovaných bodů od České lékařské komory.

Odborným garantem konference je MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA, přednostka Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Mezi přednášejícími se kromě prim. Malinové můžete těšit např. na tyto další osobnosti:

  • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. | přednosta, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice v Motole
  • mjr. MUDr. Silvie Vorobelová, MPH | hlavný posudkový lekár, odbor zdravotníctva, sekcia personálnych a sociálnych činností, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  • MUDr. Marie Skalská | lékařka, zakladatelka a lektorka, Pro Fit Institut
  • MUDr. PhDr. Jana Bolková | lékařka, adiktolog | ZZMV | Olomouc

a další.

Konference splňuje parametry dané legislativou v oblasti celoživotního vzdělávání, zejména zákonem č. 95/2004 Sb.  a zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a současně Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory, v platném znění. Počet přednášek v odborném programu je stanoven na 17, což je celkem 9,5 vyučovacích hodin (á 45 minut/vyučovací hodina). V souladu se Stavovským předpisem č. 16, příloha č. 1, § 5, činí počet kreditů 6.

O důvod víc se na naši konferenci přihlásit

 
Děkujeme za Váš zájem účastnit se naší VI. odborné konference ZZMV a děkujeme také všem partnerům a podporovatelům.

Zde najdete oba potřebné e-formuláře k přihlášení. Vyberte si jeden z nich podle toho, kde pracujete:
  • Formulář pro lékařky, lékaře a zdravotníky ZZMV a další pracovníky resortu MVČR | zde k vyplnění
nebo
  • Formulář pro všechny ostatní zájemce lékařky a lékaře z jiných zdravotnických institucí a ordinací mimo resort MVČR | zde k vyplnění
V případě potřeby dalších informací kontaktujte Miloše Navrátila, vedoucího kanceláře ředitele ZZMV a koordinátora konference, na info@zzmv.cz nebo 730 546 895.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast


Informace pro platící účastníky

Účastnický poplatek ve výši 600,- Kč hradí všichni účastníci, jejichž pracoviště není v resortu Ministerstva vnitra České republiky. Poplatek je nutné uhradit předem, nejpozději do 9. 10. 2023 vč., a je nevratný. Částku uhraďte na účet Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk, č. ú. 19-4800881/0710, vedený u České národní banky. Do poznámky, prosíme, uveďte příjmení a jméno účastníka.
Informace k GDPR a poskytování osobnních údajů:
Vyplněním a odesláním přihlášky na konferenci udělujete souhlas Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk, IČ: 75154960 ke zpracování jména, příjmení, titulu, e-mailové adresy, pracovní pozice a adresy ZZMV – a to výhradně za účelem Vaší registrace na konferenci a následně k marketingovým účelům spojeným s pořádáním VI. odborné konference ZZMV: PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA, konané v termínu 12. 10. 2023 a to po dobu 2 let od data poskytnutí souhlasu.
Dále udělujete souhlas s pořizováním fotodokumentace nebo multimediálních záznamů v době konání konference. Fotografie a multimediální data mohou být použity na platformách elektronické i tištěné komunikace ZZMV, jako je například web a sociální sítě ZZMV, sborník konference a podobně. 

Poučení: Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu poverenec@zzmv.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 až 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV