ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odbor ZZC Balková - detail

Odbor Zařízení pro zajištění cizinců Balková /ZZC/

Balková 1
331 65 Balková - Tis u Blatna


Kontakty:
e-mail: balkova@zzmv.cz
telefon: 974 320 925 | 974 320 931

Vedoucí odboru ZZC Balková: Jana Jandíková | od 1. 5. 2022
e-mail: jana.jandikova@zzmv.cz
telefon: 732 239 714 | 974 320 925
 
Co je zařízení pro zajištění cizinců?

Zařízení pro zajištění cizinců (v zahraničí i u nás někdy nazývaná „detence“ nebo „záchyt“) slouží primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. Klientelu tvoří osoby, které se pobytem na území ČR dostaly do rozporu se zákony ČR. Akcent je kladen zejména na kroky spojené se ztotožněním klienta (ten je často bez platných dokladů). Zajištěny mohou být jen osoby ve věku nad 15 let. Vnější ostrahu zajišťuje Policie ČR, vnitřní smluvní bezpečnostní agentura. ZZC jako celek spadá pod Správu uprchlických zařízení. SUZ je organizační složka státu podřízená náměstkovi ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost. SUZ a ZZMV jsou spolupracující složky.

Předmětem činnosti zdravotníků ZZMV je plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu a v rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno Profese Město Adresa Zástup Kontakt
Nejsou k dispozici žádní lékaři k zobrazení.
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV