Časopis Florence píše o naší konferenci

Časopis Florence píše o naší konferenci

Na naší už třetí odborné konferenci ZZMV jsme přivítali nejen lékaře a nelékařské zdravotníky, ale také zástupce médií. Redaktorka odborného časopisu Florence napsala reportáž. Najdete ji v nejnovějším, tedy prosincovém vydání 6/19.

Děkujeme za spolupráce a těšíme se na vše další.


Znáte Florence?


Časopis moderního ošetřovatelství Florence vyšel poprvé v říjnu 2005 a od ledna 2006 vychází s měsíční periodicitou, přičemž během letních prázdnin vychází jedno dvojčíslo. Ke konci roku 2008 se časopis rozloučil s nakladatelstvím Galén a přešel pod vydavatelství Ambit Media, a.s. Časopis Florence vychází pod patronací České asociace sester.

Těžiště časopisu je v odborných článcích všech oborů ošetřovatelství, vzdělávání, výzkumu a managementu. Florence publikuje aktuální informace, odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (Zpravodaj ČAS, zpravodajství z kongresů, kazuistiky, praktické zkušenosti, výzkumné práce), věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o novinkách v legislativě, managementu, atd.

Měsíčník Florence oslovuje širokou cílovou skupinu z řad všeobecných sester a porodních asistentek všech odborností, ale také ostatních nelékařských profesí, jako jsou fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, radiologičtí asistenti, zdravotničtí pedagogové, zdravotně sociální pracovníci, farmaceutičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři a další.

Od roku 2018 vychází jako dvouměsíčník.

Zdroj: Florence, 6/19


 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 V. odborná konference ZZMV