ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nový generální ředitel HZS ČR

Nový generální ředitel HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky má nového generálního ředitele. První místopředseda vlády a ministr vnitra ČR, Jan Hamáček, dnes uvedl do funkce nového generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR).

Tím se stal generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, dosavadní krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

„Hasiči byli vystaveni, zejména v poslední době, řadě nelehkých výzev, ve kterých vždy obstáli se ctí. Přeji novému generálnímu řediteli, aby navázal na své velmi úspěšné působení v Moravskoslezském kraji. Věřím, že pod jeho vedením se celý Hasičský záchranný sbor posune opět významně dopředu, aby dokázal ještě lépe zajišťovat bezpečí našich obyvatel“řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

„Být v čele hasičů je pro mne čest, přijímám tento úkol s pokorou, ale zároveň ho vnímám i jako závazek. Rád bych v této souvislosti navázal na kontinuitu vedení HZS ČR. Nicméně je nutno říci, že v současné době před námi stojí nemálo úkolů, přičemž mezi nejpodstatnější bych zařadil, mimo naší tzv. „běžnou činnost“ u požárů a jiných mimořádných událostí, úkoly spojené s pandemií Covid-19, a dále přípravu a realizaci koncepce rozvoje HZS ČR, včetně revize tzv. plošného pokrytí jednotkami požární ochrany. Nemalým úkolem je také přesvědčit politickou reprezentaci, že ani v těchto současných obtížných ekonomických podmínkách není prostor pro jakékoli škrty v rozpočtu či v platech, a to nejen pro hasiče, ale i všechny složky IZS. Naopak si zasluhujeme masívní podporu, neboť v krizi – a to se ukázalo mimo jiné i v průběhu pandemie či po tornádu na Jižní Moravě, se na nás stát, kraje, obce a občané mohou jednoznačně spolehnout“, dodal nový generální ředitel HZS ČR, generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

 

Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA

 

Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA se narodil v roce 1961. Je ženatý, má tři děti. K profesionálním hasičům gen. Vlček nastoupil v roce 1984, kdy působil krátce u Okresního veřejného požárního útvaru v Gottwaldově. V roce 1985 nastoupil ke Krajskému veřejnému požárnímu útvaru v Ostravě. V roce 1990 se stal náčelníkem Krajské inspekce požární ochrany Severomoravského kraje a od roku 1991, po zániku krajů, působil jako náčelník Hasičského sboru města Ostravy. V letech 1993 až 1995 zastával funkci vrchního požárního rady ČR a současně náčelníka. V letech 1995 až 2000, po návratu do Ostravy, vykonával funkci zástupce ředitele HZS Ostravy. Po přechodu hasičů na nové, krajské uspořádání, se v roce 2001 stal zástupcem ředitele HZS Moravskoslezského kraje, kde působil až do roku 2016, kdy se stal ředitelem HZS Moravskoslezského kraje. V roce 2017 jej prezident republiky jmenoval do hodnosti brigádního generála a v květnu letošního roku byl jmenován do hodnosti generálmajora.

Generálmajor Vladimír Vlček má za sebou téměř 37 let praxe u HZS ČR, předtím čtyři roky u dobrovolných hasičů. Patří mezi nejzkušenější hasičské velitele s dostatkem teoretických znalostí i potřebných praktických zkušeností získaných výkonem různých funkcí na okresní, krajské, ale i na celostátní úrovni. Pravidelnými službami jako řídící důstojník HZS kraje a velící důstojník města Ostravy si udržoval svůj kontakt s výjezdovou zásahovou činností a přímo se tak účastnil a velel mnoha zásahům. Jako člen záchranných týmů se podílel na několika humanitárních misích, a to jak v České republice, tak také i v zahraničí. Působil například jako velitel vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního střediska Evropské unie po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku, při humanitární katastrofě v Jordánsku, nebo například na misích v Namibii a v Tádžikistánu.

Generálmajor Vladimír Vlček velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči, územní samosprávou a dalšími subjekty nejen v rámci IZS. V neposlední řadě se významně podílel na řešení pandemie COVID-19, a to jak v rámci HZS Moravskoslezského kraje, tak i celé ČR.


Zdroj: GŘ HZS ČR

 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV