ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Blahopřání k Mezinárodnímu dnu sester

Blahopřání k Mezinárodnímu dnu sester

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych popřál našim sestřičkám k významnému svátku. Mezinárodní den sester je oslavován na celém světě vždy 12. května, u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingale.

Florence Nightingale šla od doby svého dospívání vlastní cestou, mnohdy proti tehdejším konvencím a zvyklostem. Pro své nesporné nadání si sama zvolila tehdy ještě neexistující profesi vyškolené ošetřovatelky a povznesla ji na respektované povolání. Původně pracovala jako dobrovolnice, kdy organizovala ošetřování britských vojáků. Kladla důraz na světlo, teplo, čistý vzduch, čistotu a klid. V roce 1860 založila ošetřovatelskou školu.

Byla to právě Florence, která stanovila náplň ošetřovatelské práce sestry, její zodpovědnost a samostatnou roli. Vůle Florence byla nezlomná. Po celodenní práci ještě v noci s lampou v ruce obcházela raněné vojáky, kontrolovala jejich stav, povídala si s nimi a snažila se ulevit jejich bolestem. Pacienti jí za tento projev hluboké lidskosti byli vděční a mnohdy v temných nocích, v bolestech a utrpení, čekali na svou „Dámu s lampou“. Velmi rychle si za svou práci na záchraně tolika životů vybudovala respekt a uznání generálů několika armád, ale třeba i královny Viktorie a dalších. V roce 1907 získala Řád za zásluhy. Byla vůbec první ženou, které se dostalo této cti.

Mezinárodní den sester (ICN – International Council of Nurses), který na počest Florence slavíme, je tedy dnem, kdy vzdáváme velké díky všem sestřičkám za jejich profesionální a tolik potřebnou vytrvalou práci.

Povolání sestry bude vždy především posláním. Posláním spojeným s vřelou lidskostí a mnohdy i potlačením vlastních osobních potřeb. Ne každý tuto profesi zvládne, tím víc si musíme vážit těch, které ji vykonávají. Sestra musí být všestrannou profesionálkou. Musí být odolná proti stresu, učit se stále nové postupy, být flexibilní, stále se vzdělávat, a při tom všem musí být za každých, jakkoliv náročných situací, milá a empatická. Největším oceněním pro všechny následovnice a následovníky Florence Nightingale je úspěch vlastní práce, tedy především spokojený a zaopatřený pacient a jeho důvěra.

Milé kolegyně a kolegové, dovolím si s naprostou jistotou konstatovat, že ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra máme skvělý tým sester, který poskytuje všem našim pacientům i klientům profesionální péči. Děkuji Vám všem za obětavost, nasazení a nesobeckou práci, které si velmi vážím. Oceňuji nejen Vaše odborné zkušenosti, ale také tolik potřebnou empatii a energii, se kterými zvládáte své každodenní povinnosti vůči pacientům a klientům.

Nesčetněkrát jste o vaší profesionalitě a odbornostech přesvědčily nejen mne, ale se mnou i celý resort ministerstva vnitra. Prokázaly jste velké srdce v časech pandemie, kterou v moderních dějinách naší země a světa nepamatujeme. Téměř dva roky jsme byli vystaveni velké životní a profesní zkoušce a Vy, sestry, jste byly v čele v boji proti nové zákeřné chorobě. A pandemii střídá druhá tragédie. Se stejnou vervou mnohé z vás pečují o ženy, děti a seniory uprchlé z válkou ničené Ukrajiny.  Děkuji vám za to. Velmi si vaší práce vážím.

Florence Nightingale vystihla podstatu a hloubku vaší práce naprosto přesně: "Jsem hluboce přesvědčena, že největší hrdinové jsou právě ti, kteří plní své povinnosti a svou práci v každodenním koloběhu dění, zatímco svět se dál otáčí jako šílený".

Přeji všem krásný sváteční den

Miroslav Červenka
ředitel ZZMV

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV