ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Šestá úspěšná odborná konference ZZMV

Šestá úspěšná odborná konference ZZMV

Praha | Ve čtvrtek 12. října 2023 se v aule Policejní akademie České republiky v Praze konala VI. odborná konference Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Téma Pracovně lékařská služba (PLS).

Konference byla určena jak pro lékaře, tak i kolegyním a kolegům z řad nelékařských zdravotnických pracovníků. Konference byla současně otevřena i zdravotníkům z jiných institucí, nemocnic, poliklinik a ústavů.

Nad konferencí převzali záštitu Mgr. Bc. Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministra vnitra a RNDr. Josef Postránecký, státní tajemník v ministerstvu vnitra. Děkujeme.

Přivítání všech více jak 160 posluchačů, přednášejících a hostů, se ujal Ing. Miroslav Červenka, ředitel ZZMV.

Ing. Miroslav Červenka také objasnil, proč každoročně takto rozsáhlou konferenci ZZMV pořádá: „Především je to příležitost, jak se naši lékaři mohou z celé země sejít pohromadě a vést odbornou debatu. Přestože naší hlavní činností je pracovně lékařská služba, zveme na konferenci i experty z jiných oborů, s ohledem na zařazení aktuální problematiky a kazuistiky. Konferenci proto chápeme nejen jako odborné setkání, ale i šanci k neformálním diskuzím.“ Dále dodal: „Smyslem vzdělávání pracovníků ZZMV je dosáhnout vyšší připravenosti na měnící se potřeby v oblasti zdravotní péče o pacienty a klienty, a tím docílení vyšší efektivnosti při poskytování zdravotnických služeb.“

Blok přednášek zahájila přednostka MUDr. Jana Malinová, Ph.D. MBA, z Kliniky pracovního a cestovního lékařství z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která byla současně odbornou garantkou konference. Připravila si kazuistické příklady posuzování vybraných chorob a informace o novele vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Přednášku s názvem Diagnostika a umělá inteligence uvedl doc. Ing. Radim Burget, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Pro někoho sci-fi, pro experty převádění technologií do praxe.

Už tradičně jsme měli tu čest přivítat také kolegy ze Slovenska, kde mají zdravotnickou službu jejich ministerstva vnútra pojatu trochu odlišně, takže opět k předávání zkušeností ze zahraničí. Přednáška mjr. MUDr. Silvie Vorobelové, MPH, která je hlavným posudkovým lekárom, odbor zdravotníctva, sekcia personálnych a sociálnych činností, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, byla právě z hlediska výměny informací a porovnávání rozdílů práce velmi zajímavá.

Součástí dopoledního bloku bylo předání ceny Anděl v modrém | více zde

První přednáška druhého bloku patřila přednostovi MUDr. Milanu Trojánkovi, Ph.D., z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice v Motole. Poukázal na mnoho ověřených faktů, studií a také praktických informací na téma „Lymeská borrelióza a nákazy přenášené klíšťaty“. Přednáška vyvolala velký zájem a odbornou diskuzi.

Celý sál doslova rozcvičila a uhranula MUDr. Marie Skalská, lékařka, lektorka a zakladatelka Pro Fit Institut. Přednáška na téma Preventivní programy v rámci primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění, zaujala všechny a my věříme, že se ani s paní doktorkou na konferenci nepotkáváme naposled.

Třetí a poslední přednáškový blok zahájila MUDr. PhDr. Jana Bolková, lékařka ZZMV v Olomouci a současně také adiktoložka, psycholožka, zakladatelka a vedoucí Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí Olomouc. Závislosti v ordinaci praktických lékařů je téma, kterému se chce ZZMV věnovat i v budoucnu.

Plk. Mgr. Simona Hrubá, vedoucí odboru personálního Policejního prezidia České republiky, se zaměřila na problematiku Pracovně lékařské služby z pohledu personalistů bezpečnostních sborů.

Mgr. Magdaléna Telnarová, vedoucí laboratoře Laboratoř klinické biochemie a hematologie v Unilabs Diagnostics k.s., si připravila téma Tyreopatie z pohledu laboratoře. Vysoce odborná přednáška objasnila nuance posuzování a vyhodnocování diagnostických parametrů a výsledků.

Naše kolegyně z ORL ambulance Poliklinika Praha, všeobecná sestra Bc. Pavlína Horáková, využila své vynikající zkušenosti a přednesla velmi zajímavou přednášku na téma Poruchy sluchu.

Všem za účast a za přednášky poděkoval Ing. Miroslav Červenka, ředitel Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, a dodal: „Všechny výzkumy prováděné v ČR i v zahraničí jasně dokazují, že kontinuální vzdělávání prohlubuje nejen kvalifikaci, ale zároveň zvyšuje kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb. A to je v naprosté shodě s našimi cíli.“

Děkujeme všem podporovatelům a partnerům


Za záštitu nad konferencí ještě jednou děkujeme Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a dále RNDr. Josefu Postráneckému, státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra.

Za laskavé partnerství a pomoc při organizaci děkujeme:

  • Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR – Pojišťovně 211
  • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
  • Policejní akademii ČR v Praze
  • České lékařské komoře.
Těšíme se na další setkání na příští vzdělávací akci ZZMV


Foto | Petra Hnyková, Leoš Kučera

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV