První pomoc při dechové tísni

První pomoc při dechové tísni

Stavy dechové tísně se vyznačují náhlým začátkem a rychlou progresí. Život postiženého ohrožují otokem či zúžením dýchacích cest s možností dušení. Vyžadují neodkladnou odbornou pomoc!
 
Čím ohrožuje dechová tíseň postiženého?
Postižený je ohrožen dušením s následnou poruchou a zástavou oběhu. Proto je velice důležité rychle zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Doporučujeme aplikaci Záchranka.
 
Příčiny dechové tísně
Může jich být hned několik. Může se jednat o virovou infekci u laryngitidy (zánět hrtanu), bakteriální infekci u epiglotitidy (zánět příklopky hrtanové), nebo u záchvatu průduškového astmatu nejčastěji alergie, infekce, námaha nebo chlad.

TYPICKÉ PŘÍZNAKY?

Laryngitida:

 • onemocnění vzniká často v noci; nejčastěji mezi 1. a 3. rokem věku dítěte
 • dítě je neklidné a úzkostné
 • zvýšená teplota
 • dítě se obtížně nadechuje, nádech je provázen hlasitými zvukovými fenomény, štěkavým kašlem
 • promodrávání dítěte při závažném stavu

Epiglotitida:

 • onemocnění vzniká nejčastěji mezi 3. a 6. rokem věku dítěte
 • dítě je úzkostné, přitom však nápadně klidné, bledé, zchvácené, dušné
 • obtížné a bolestivé polykání, z úst tečou sliny, dítě chraptí, šeptá
 • dítě sedí, brání se poloze vleže (dušnost se vleže zhoršuje)

 
Záchvat průduškového astmatu:

 • dítě je dušné, převážně při výdechu
 • dech je povrchní, zrychlený, mohou být slyšet pískoty
 • dítě má dráždivý suchý kašel
 • dítě je úzkostné, vyděšené
 • při těžkém záchvatu je dýchání dítěte velmi namáhavé, dochází k fyzickému vyčerpání dítěte, dítě promodrává

Čeho je potřeba docílit?

 • Co nejrychlejšího příjezdu zdravotnické záchranné služby
 • Zklidnění postiženého
 • Zmenšení otoků dýchacích cest při laryngitidě
 • Zmírnění dušnosti postiženého jeho správným polohováním při epiglotitidě
 • Při průduškovém astmatu či obstruktivní bronchitidě podání patřičných léčiv, pokud je má postižený pro tento případ předepsané

POSTUP PRVNÍ POMOCI

Laryngitida:

 • zachránce neprodleně přivolá zdravotnickou záchrannou službu
 • je-li to možné, vystaví zachránce postiženého chladnému vlhkému prostředí
 • v případě, že postiženému byly pro tento případ předepsány léky (nejčastěji v podobě čípků s kortikoidy), podá je zachránce postiženému co nejdříve

Epiglotitida:

 • zachránce neprodleně přivolá zdravotnickou záchrannou službu
 • zachránce zajistí polohu postiženého v polosedě, ideálně v mírném předklonu, a přívod čerstvého vzduchu

Záchvat průduškového astmatu:

 • zachránce zajistí přívod čerstvého vzduchu
 • zachránce uloží postiženého do polohy která přináší úlevu (nejčastěji v polosedě se zapřenými horními končetinami)
 • zachránce se pokusí postiženého uklidnit
 • pokud má postižený pro tento případ ke zvládnutí dušnosti předepsány nějaké léky (zpravidla inhalační sprej, aplikovaný během nádechu), zachránce tyto léky v předepsané dávce podá
 • nedojde-li po podání předepsaných léků během několika minut ke zlepšení stavu, probíhá-li záchvat dušnosti závažně nebo jedná-li se o první záchvat dušnosti u dítěte dosud zdravého, přivolá zachránce neprodleně zdravotnickou záchrannou službu

POZOR!

Pokud dojde ke ztrátě vědomí postiženého, je potřeba okamžitě zahájit resuscitaci.

Nevhodné postupy:

 • prodleva s přivoláním zdravotnické záchranné služby
 • doprava postiženého do zdravotnického zařízení svépomoci
 • položení postiženého
 • podání tekutin či jídla postiženému

Zdroj: Standardy první pomoci - ČČK

 

 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 V. odborná konference ZZMV