Více jak 120 zdravotníků ZZMV na semináři Zdravotnické právo v praxi 2018

Více jak 120 zdravotníků ZZMV na semináři Zdravotnické právo v praxi 2018

Praha – Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se v jedné z učeben v areálu Policejní akademie v Praze uskutečnilo školení zaměřené na zdravotnické právo.

​Přednášející byla jedna z nejpovolanějších, JUDr. Vladimíra Dvořáková, ombudsmanka Fakultní nemocnice Motol.

Doktorka Dvořáková seznámila více jak 120 účastníků, kteří se sjeli ze všech oblastních zdravotnických zařízení, s problematikou práva vztahující se k lékařské profesi.

Jsme rádi, že se nám už podruhé podařilo zajistit přednášku právě u dr. Vladimíry Dvořákové. Ta je nejen považována za jednu z nejrespektovanějších odbornic v tomto specializovaném oboru, ale také její výklad a kazuistiky jsou vždy na velmi vysoké úrovni.

Mgr. Růžena Tichá, hlavní sestra ZZMV, organizátorka semináře

Co je smyslem vzdělávání pracovníků ZZMV? 

Dosáhnout vyšší připravenosti na měnící se potřeby v oblasti zdravotní péče o pacienty a klienty, a tím docílení vyšší efektivnosti při poskytování zdravotnických služeb.​Všechny výzkumy prováděné v ČR i v zahraničí totiž jasně dokazují, že kontinuální vzdělávání prohlubuje nejen kvalifikaci, ale zároveň zvyšuje kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb. A to je v naprosté shodě s našimi cíli.

Pro představu uvádíme investice do vzděláví pracovníků ZZMV v posledních třech letech: 

  • V roce 2015 bylo na všechny vzdělávací aktivity vyčerpáno 338 839 Kč.
  • V roce 2016 jsme tuto částku téměř zdvojnásobili a do vzdělání investovali 606 580 Kč.
  • V roce 2017 jsme ve prospěch všech vzdělávacích aktivit ZZMV vyčerpali 965 181 Kč.

Každá koruna investovaná do vzdělávání je příspěvkem do budoucnosti ZZMV. Následná aplikace vědomostí přispívá ke zlepšení a k šíření modelu dobré praxe napříč všemi oblastními zdravotnickými zařízeními a jejich ordinacemi. 

Vaše kolegyně a vaši kolegové se opět projevili jako pozorní posluchači. Podle položených dotazů bylo znát, že je problematika zajímá a věnují ji velkou váhu. To jsem tomu ráda.

JUDr. Vladimíra Dvořáková, ombudsmanka Fakultní nemocnice Motol

Seminář je součástí celého balíku ZZMV pořádaných a organizovaných vzdělávacích cyklů v roce 2018. V červnu a v září uspořádáme v Brně a v Praze školení na téma neodkladná resuscitace a další.

Největší vlastní vzdělávací akci ZZMV pak připravujeme na 10. října 2018, kdy se v Praze uskuteční celodenní a už II. odborná konference ZZMV s celou řadou vynikajících přednášejících.

Vzdělávání jako jedna z priorit ZZMV


 
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Nominujte své nejoblíbenější sestřičky a zdravotníky III. odborná konference ZZMV: Pracovně lékařská služba (PLS)