Další STK vzorňáci v Novém Bydžově

Další STK vzorňáci v Novém Bydžově

Nový Bydžov | V loňském roce jsme uzavřeli Memorandum o spolupráci s Nadačním fondem Petra Koukala, projekt STK pro chlapy.

​ZZMV společně s nadací tak pomáhá v prevenci a péči o zdraví všech hasičů, policistů a pracovníků MVČR. 

Profesionálové z Hasičského záchranného sboru v Novém Bydžově
dostali od MUDr. Vladimíry Špinové a sestřičky Jitky Šaldové instruktáž o programu STK pro chlapy, riziku onemocnění rakovinou varlat, prostaty a dalšími civilizačními chorobami.

Celá jednotka si nastudovala i brožuru s návodem na samovyšetření varlat a zařadila se tak mezi vzorné chlapy, kteří si uvědomují odpovědnost za své zdraví.

Naši pacienti hasiči jsou samí fajnoví chlapi. Jsou skvělí nejen ve své práci, ale i v tom, jak vážně chápou důležitost předcházet zdravotním problémům. K prevenci přistoupili přesně tak, jak jsou zvyklí. S humorem a při tom odpovědně a naplno.

Jitka Šaldová, všeobecná sestra, ObZZ Hradec Králové

Jako odměnu jsme jim přímo na hasičskou stanici přivezli nejen pozdravy od olympionika Petra Koukala a Kamily Lukáškové, ředitelky nadace, ale předali jsme každému ze vzorných chlapů i STK trenýrky. 

Těšíme se na další vzorňáky!

Foto: ZZMV


Na fotografii spolu s hasiči: Lenka Cvancingerová a sestřička Jitka Šaldová - ObZZ Hradec Králové

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV