Otestuj se. Dodržuj léčbu. Mysli na prevenci

Otestuj se. Dodržuj léčbu. Mysli na prevenci

Evropský testovací týden je kampaň probíhající v mnoha státech Evropy s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci a také na žloutenku typu B a C, a tím tak předejít pozdnímu odhalení infekce. V sobotu si navíc připomínáme Světový den boje proti AIDS.

V letošním šestém ročníku budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. Zastřešující organizací kampaně je Státní zdravotní ústav. Do Evropského testovacího týdne se zapojuje řada státních, soukromých i neziskových organizací, které nabízí testování na HIV infekci a vybraná pracoviště také na žloutenky typu B a C.

V České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV. Včasné odhalení nemoci umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život. Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím.

Akce budou probíhat od pátku 23. do pátku 30. listopadu 2018. Budou tak předcházet 1. prosinci, kdy si připomínáme Světový den boje proti AIDS. Akce je určena široké veřejnosti.

Nechat otestovat se může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog.

Seznam organizací nabízejících bezplatné testování bude na základě přihlášení zveřejněn na stránce Prevence HIV.

Mnoho užitečných materiálů naleznete na originální evropské stránce projektu.

Seznam testovacích míst

Zdroj: Národní program boje proti AIDS | webová stránka 

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV Sledujte aktuální informace COVID-19 V. odborná konference ZZMV